BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Higiena środowiska III  prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębekstudia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Zoosanitarne problemy środowiska I dr hab. Magdalena Pyrz
Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska I specjalność: zagrożenia środowiskowe prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Ochrona powietrza (przedmiot do wyboru) II prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-DębekKierunek: ZOOTECHNIKA

studia stacjonarne I stopnia

 

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biologia rozrodu zwierząt III prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Higiena zwierząt V Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka zootechniczna V dr hab. Magdalena Pyrz
Profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących (fakultet) V dr hab. Beata Trawińskastudia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biologia rozrodu II prof. dr hab. Hanna Bis-WencelKierunek: BIOLOGIA – BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia środowiskowa V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Mikrobiologia ogólna III dr hab. Henryk Krukowski
Biologia rozrodu (fakultet) V prof. dr hab. Hanna Bis-Wencelstudia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia stosowana II dr hab. Henryk Krukowski
Diagnostyka laboratoryjna II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II dr hab. Beata Trawińska
Immunohematologia I specjalność: biologia sądowa Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Mikroorganizmy w diagnostyce sądowej IV specjalność: biologia sądowa dr hab. Henryk Krukowski
Modyfikacje farmakologiczne mechanizmów chorobotwórczości drobnoustrojów (fakultet) III prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Biologia sanitarna (fakultet) IV prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Prewencja okresu okołoporodowego u ludzi i zwierząt (fakultet) IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (fakultet) IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II prof. dr hab. Hanna Bis-WencelKierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy III dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zagrożenia w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zasady postępowania ze zwierzętami V dr Paweł Różański
Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zoonozy i bioasekuracja V dr Monika Bryl
Choroby odzwierzęce i bioasekuracja (przedmiot do wyboru) V dr Monika Bryl
Diagnostyka laboratoryjna VI prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Ocena ryzyka zawodowego VI prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Środki ochrony indywidualnej VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (fakultet B) VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) VI prof. dr hab. Leszek Tymczynastudia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Monitorowanie środowiska I dr Łukasz Wlazło
Zagrożenia cywilizacyjne I dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Medycyna katastrof II dr hab. Beata Trawińska
Komputerowe wspomaganie służb bezpieczeństwa i higieny pracy III prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-DębekKierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr hab. Henryk Krukowski
Higiena zwierząt III dr Paweł Różański
Profilaktyka IV dr Paweł Różański
Biologia rozrodu zwierząt gospodarskich V prof. dr hab. Hanna Bis-WencelKierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby odzwierzęce II dr Paweł RóżańskiKierunek: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia ogólna III dr hab. Henryk Krukowski
Zoohigiena i profilaktyka weterynaryjna IV dr hab. Magdalena PyrzKierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Ochrona zdrowia koni/Profilaktyka zootechniczna (przedmiot do wyboru) VII dr Paweł RóżańskiKierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby koni II dr Paweł RóżańskiKierunek: DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym I prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Higiena środowiska VI prof. dr hab. Leszek Tymczynastudia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Zoosanitarne problemy środowiska I dr hab. Magdalena Pyrz


Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia niestacjonarne I stopnia

 

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr Łukasz Wlazło
Biologia rozrodu IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących (fakultet) VIII dr hab. Beata Trawińskastudia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biotechniki rozrodu II prof. dr hab. Hanna Bis-WencelKierunek: BIOLOGIA - BIOLOGIA STOSOWANA

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia stosowana II dr Łukasz Wlazło
Analityka i diagnostyka laboratoryjna II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II dr hab. Beata Trawińska
Immunohematologia I specjalność: biologia sądowa Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Chemioterapeutyki w ochronie ludzi i zwierząt I dr Paweł Różański
Modyfikacje farmakologiczne mechanizmów chorobotwórczości drobnoustrojów (fakultet) III Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Biologia sanitarna (fakultet) IV prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Prewencja okresu okołoporodowego u ludzi i zwierząt (fakultet) IV Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (fakultet) IV Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Mikroorganizmy w diagnostyce sądowej (fakultet) IV specjalność: biologia sądowa dr hab. Henryk KrukowskiKierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy III dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zagrożenia w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zasady postępowania ze zwierzętami V dr Paweł Różański
Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zoonozy i bioasekuracja V dr Monika Bryl
Choroby odzwierzęce i bioasekuracja (przedmiot do wyboru) V dr Monika Bryl
Ocena ryzyka zawodowego V prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Środki ochrony indywidualnej VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (fakultet B) VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Diagnostyka medyczna VII prof. dr hab. Hanna Bis-Wencelstudia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Monitorowanie środowiska I dr Łukasz Wlazło
Zagrożenia cywilizacyjne II dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Medycyna katastrof II dr hab. Beata TrawińskaKierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr Łukasz Wlazło
Higiena zwierząt III dr Paweł Różański
Profilaktyka V dr Paweł Różański
Biologia rozrodu zwierząt gospodarskich V prof. dr hab. Hanna Bis-WencelKierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby odzwierzęce II dr Paweł Różański
Data aktualizacji 21 kwietnia 2016 r.