BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

TEMATYKA BADAŃ

 

Badania naukowe w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska są realizowane przez zespół specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak: weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska. Szereg badań dotyczy obszarów zdrowia zwierząt przy zachowaniu ich wysokiej produkcyjności oraz ochrony środowiska i toksykologii, związanych z biotechnologiami stosowanymi w monitorowaniu jakości środowiska a także neutralizowaniu powstających zanieczyszczeń z wykorzystaniem biofiltrów czy glinokrzemianów.


Badania w tym obszarze dotyczą między innymi:

 •  biotechnologii oczyszczania powietrza (biofiltracja)
 • wpływu czynników środowiska na wybrane parametry zdrowia i produkcyjności zwierząt;
 • przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska wokół obiektów inwentarskich i komunalnych;
 • zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją zwierzęcą i ich neutralizacji z wykorzystaniem biofiltrów i glinokrzemianów;
 • czynników etiologicznych mastitis u przeżuwaczy (głównie krów mlecznych);
 • stresu oksydacyjnego u zwierząt;
 • metali ciężkich w środowiskach niezurbanizowanych;
 • badań zanieczyszczenia środowiska formami rozwojowymi pasożytów, głównie pochodzącymi od drobiu oraz zwierząt futerkowych mięsożernych,
 • aktualnych zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych związanych ze środowiskiem hodowlanym zwierząt

 

Opracowano podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów ochrony środowiska, zootechniki oraz osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska, ujmując w nowoczesny sposób zagadnienia zarówno dla praktyków jak i teoretyków.REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE:

 

 • Symbol tematu: ZKH/DS-1

Tytuł tematu: Wpływ czynników środowiskowych na zdrowotność i produkcyjność zwierząt gospodarskich

Kierownik tematu: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
 • Symbol tematu: ZKH/DS - 2

Tytuł tematu: Analiza antropopresji na terenach rolniczych i przemysłowych.

Kierownik tematu: dr hab. Magdalena Pyrz
 • Symbol tematu: ZKH/DS-4

Tytuł tematu: Wpływ hormonów metabolicznych na status układu rozrodczego wybranych gatunków zwierząt.

Kierownik tematu: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
 • Symbol tematu: ZKH/DS-10

Tytuł tematu: Badanie procesów bioredukcji lotnych związków odorogennych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza przy zastosowaniu złóż biologicznych w chowie zwierząt i oczyszczalni ścieków.

Kierownik tematu: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
 • Symbol tematu: ZKH/DS-11

Tytuł tematu: Badania nad fizjopatologią i środowiskowymi uwarunkowaniami powstawania schorzeń wymienia u przeżuwaczy

Kierownik tematu: dr hab.  Henryk Krukowski

 

W okresie ostatnich 10 lat realizowano w Katedrze projekty badawcze finansowane ze środków m.in.: KBN, MNiSzW, NCN, MEiN, MNiI np.:

 
 • 2 PO6Z 01027 - Badanie procesów eliminacji endotoksyn, bioaerozoli i gazowych zanieczyszczeń powietrza na złożach mineralno-organicznych w wylęgarni piskląt (2004-2007); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna

 

 • PBZ - MeiN - 5/2/2006 - Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej (2007-2010); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
 • N 311 01532/1405 - Wpływ biologicznego oczyszczania powietrza na zdrowie i produkcyjność tuczników (2007-2008); Kierownik: dr Anna Chmielowiec-Korzeniowska
 • N N305 410738  - Wpływ dodatku bentonitu do karmy na poziom uwalniania amoniaku z kału norek (Mustella vison) a wybrane wskaźniki ich zdrowia i produkcyjności (2010-2011); Kierownik: dr hab. prof. UP Bożena Nowakowicz-Dębek
 • N N209 755940 – Zastosowanie nanotechnologii w procesie biofiltracji powietrza przy utylizacji odpadów zwierzęcych (2011-2014); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tmyczyna
 • 2013/11/B/NZ7/01690 – Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor mikroflory patogennej dla zwierząt i ludzi (2014-2017); Kierownik: dr Paweł Różański
 • BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016 - Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo (2016-2019); Kierownik: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek