BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

« wstecz

Publikacje pracowników w latach 2012-2016: 


Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska, które ukazały się w latach 2012-2016:


SPIS PUBLIKACJI:


Rok 2016


 

 1. Badanie składu chemicznego powietrza w fermach zwierząt futerkowych = Study on the chemical composition of the air in fur animal farms. [AUT.] BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, HALINA PAWLAK, ŁUKASZ WLAZŁO, PIOTR MAKSYM, HANNA BIS-WENCEL, N. SASÁKOVÁ, BEATA STASIŃSKA. Przem. Chem. 2016 T. 95 Nr 4, 770-772, il., bibliogr., sum.
 2. Czynniki stresogenne w firmach telekomunikacyjnych. / [AUT.] BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, HALINA PAWLAK, ŁUKASZ WLAZŁO, PIOTR MAKSYM, MARZENA SULOWSKA. - Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii / Red. : Maciej Złowodzki, Tadeusz Juliszewski, Halszka Ogińska, Anna Taczalska - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 329-340 - il., bibliogr., sum. - ISBN 978-83-7242-843-1
 3. Effect of ascorbic acid as a feed additive on indicators of the reproductive performence of Pulawska breed gilts. [AUT.] JERZY LECHOWSKI, ANNA KASPRZYK, MIROSŁAW TYRA, BEATA TRAWIŃSKA. Med. Weter. 2016 Vol. 72 Nr 6, 378-382, il., bibliogr., sum.
 4. Effect of silver nanoparticles on the immune, redox, and lipid status of chicken blood. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ANNA CZECH, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, RADOSŁAW SZLĄZAK, KRZYSZTOF TUTAJ. Czech J. Anim. Sci. (Print) 2016 Vol. 61 No. 10, 450-461, il., bibliogr.,sum.
 5. Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus. [AUT.] BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, MARTYNA KASELA, MATEUSZ OSSOWSKI. Probl. Higieny Epidemiol. 2016, 97 (2), 106-112, il., bibliogr., streszcz., sum.
 6. Evaluation of microbial contamination of feces and soil on a laying-hen farm depending on sampling site and season. [AUT.] BEATA TRAWIŃSKA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, LESZEK TYMCZYNA, TERESA BOMBIK, MAGDALENA PYRZ, MONIKA TYMCZYNA-SOBOTKA. Rev. Bras. Zootec. (Online) 2016 Vol.45 Issue 4, 190-194, il., bibliogr., sum.
 7. Stichorchis subtriquetrus as a common parasite of beavers indigenous to the Lublin region. [AUT.] MARTA DEMKOWSKA - KUTRZEPA, MARIA BERNADETA STUDZIŃSKA, KRZYSZTOF TOMCZUK, PAWEŁ RÓŻAŃSKI. Ann. Parasitol. 2016 Vol. 62 Suppl. - XXIVth Congress of the Polsih Parasitological Society, 5-8th September 2016, Kraków, 102
 8. Microbial contamination level of air in animal waste utilization plants. [AUT.] ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, AGATA DRABIK, ŁUKASZ KRZOSEK. AAEM. Ann. Agric. Environ. Med. 2016 Vol. 23 Issue 1, 54-58, il., bibliogr., sum.
 9. Nanosilver biocidal properties and their application in disinfection of hatchers in poultry processing plants. [AUT.] MARCIN BANACH, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, JOLANTA PULIT-PROCIAK. Bioinorg Chem Appl 2016 Vol. 2016, 1-15, il., bibliogr., sum.
 10. Obraz histologiczny jelita cienkiego oraz profil mikrobiologiczny treści pokarmowej jelit oraz tuszek kurcząt otrzymujących w paszy fermentowana śrutę sojową lub rzepakową = Histology of the small intensine and mikrobiological profile of the intestinal digesta and carcasses of chickens receiving fermented soybean or rapeseed meal in their feed. / [AUT.] IWONA SEMBRATOWICZ, KATARZYNA OGNIK, ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK. - XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk : Olsztyn, 21-22 czerwca 2016 r. / Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydawnictwo]. - 136-137 - Tekst równoległy w języku angielskim - ISBN 978-83-8100-014-7
 11.  Praca zmianowa jako czynnik zagrożenia zdrowia w środowisku medycznym. [AUT.] BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, HALINA PAWLAK, ŁUKASZ WLAZŁO, JUSTYNA GIERCZYK, PIOTR KACZMAREK, ANNA DOBOSZ. Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wałbrzych, 9 czerwca - 10 czerwca 2016 r, 5-6, Wałbrzych, [b.wyd], 2016
 12. Removal of ammonia from poultry manure by aluminosilicates. [AUT.] ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, JACEK KAPICA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, HALINA PAWLAK. J. Environ. Manag. 2016 Vol 183 Part 3, 722-725, il., bibliogr., sum.
 13. Sposób użytkowania, wiek oraz płeć jako czynniki wpływające na wskaźniki biochemiczne oraz oksydoredukcyjne krwi koni małopolskich. [AUT.] ANNA CZECH, M. KIESZ, KATARZYNA OGNIK, PAWEŁ RÓŻAŃSKI. Med. Weter. 2016 Vol. 72 Nr 10, 652-655, il., bibliogr., sum.
 14. The effect of chemically-synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. [AUT.] KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, RADOSŁAW SZLĄZAK, KRZYSZTOF TUTAJ. Ann. Anim. Sci. 2016 Vol.16 Issue 2, 439-450, il., bibliogr., sum.
 15. The possibilities of using chemical agents for protection of Lawson cypress against Phytophthora cinnamomi. [AUT.] MIROSŁAW KORZENIOWSKI, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, MAGDALENA PTASZEK, TOMASZ LIPA, PIOTR BARYŁA. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2016 Nr 15 (3), 173-185, il., bibliogr., sum., streszcz.
 16. Toxoplasma gondii infection in the context of the risk of schizophrenia development. [AUT.] EWA DUDZIŃSKA, PIOTR LISTOS, MAGDALENA GRYZIŃSKA, HENRYK KRUKOWSKI, BEATA TRAWIŃSKA. Med. Weter. 2016 Vol. 72 Nr 10, 616-619, bibliogr., sum.

 

Rok 2015

 

1. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, BEATA TRAWIŃSKA, MAREK BABICZ, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MARCIN PASTWA.: Changes in hematological and immunological indices in piglets transferred from the rearing unit to the fattening unit. Med. Weter. 2015, Vol. 71, Nr 7, 428-431
2. BEATA TRAWIŃSKA, MILENA JÓZWIK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, JERZY LECHOWSKI, LESZEK TYMCZYNA, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ. Effect of pig farm on microbial contamination of soil. Ann. Anim. Sci. 2015, Vol. 15, No 1, 165-17
3. ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MARTA FIOŁKA, HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ ZOŃ, BEATA TRAWIŃSKA, MONIKA BRYL. The effect of sodium bentonite supplementation in the diet of mink ( Neovison vison) on the microbiological quqlity of feed and animal health parameters. Slov. Vet. Res. (Eng. print ed.) 2015, Vol. 52, No 4, 165-171
4. ANDRZEJ KOMOSA, IGNACY KITOWSKI, JOLANTA ORZEŁ, GRZEGORZ PITUCHA, JAN SOLECKI, MARCIN CHRAPOWICKI, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MARIAN FLIS. Concentration of selected radionuclides in skulls of European badger Meles meles from eastern Poland. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2015, Vol. 39, nr 5, 600-605
5. E. PUACZ, W. M. ILCZYSZYN, M. KOSECKA, A. BUDA, W. DUDZIAK, K. POLAKOWSKA, T. PANZ, A. BIAŁECKA, A. KASPROWICZ, ANDRZEJ LISOWSKI, HENRYK KRUKOWSKI, V. CUTERI, J. MIĘDZYBRODZKI. Clustering of Staphylococcus aureus bovine mastitis strains from regions of Central-Eastern Poland based on their biochemical and genetic characteristics. Pol. J. Vet. Sci. 2015, Vol. 18, No. 2, 333-342
6. VIRGINIA DE VITO, BEATA ŁEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, AHMED SHABAN, CEZARY JACEK KOWALSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, MARIO GIORGI. Pharmacokinetic profiles of the analgesic flupirtine in dogs after the administration of four pharmaceutical formulations. Vet. Anaesth. Analg. (Online) 2015, Vol.42, nr 6, 629-637
7. KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, RADOSŁAW SZLĄZAK, KRZYSZTOF TUTAJ. The effect of chemically - synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. Annals of Animal Science, 2015
8. CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA A., TYMCZYNA L., BARTECKI P., DOBROWOLSKA M., BANACH M., DRABIK A., PYRZ M., PULIT J. Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra. Przem. Chem. 6, 1014 – 1018, 2015
9. HALINA PAWLAK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, MAREK ŚCIBISZ, PIOTR MAKSYM. Monitorowanie zagrożeń w środowisku pracy nauczyciela akademickiego - Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników / Redakcja Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski - Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa. - 11-16 – (rozdział w monografii) 2015
10. ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, AGNIESZKA BUCZAJ, HALINA PAWLAK. Porównanie właściwości biobójczych czosnku (Pallium L.) w zależności od odmiany hodowlanej wobec szczepów mikroorganizmów Staphylococcus aureus i Candida albicans. Edukacja i Zdrowie. Wielkość perspektyw. Red. Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski, (rozdział w monografii) 2015

 

Rok 2014

 

 

 

 


1. BANASZKIEWICZ T., KRUKOWSKI H. Chorobotwórczość MRSA dla ludzi i zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70, 3, 151-156
2. JAGIELSKI T., PUACZ E., LISOWSKI A., SIEDLECKI P., DUDZIAK W., MIĘDZOBRODZKI J., KRUKOWSKI H. Antimicrobial susceptibility profiling and genotyping of Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis in Poland. Journal of Dairy Science 2014, 97, 6122-8
3. WLAZŁO Ł., NOWAKOWICZ-DĘBEK B., TYMCZYNA L., KWIECIEŃ M., BIS-WENCEL H., TRAWIŃSKA T. Zastosowanie bentonitu sodowego jako sorbentu amoniaku. Przemysł chemiczny 2014, 93, 8, 1383- 1385
4. TRAWIŃSKA B., JÓZWIK M. Zanieczyszczenia bakteryjne gleby w fermie lisów srebrzystych. Medycyna Weterynaryjna 2014, 70, 8, 506-510
5. VIRGINIA DE VITO, BEATA ŁEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, ACHMED SHABAN, ANDRZEJ LISOWSKI, CEZARY J. KOWALSKI, MARIO GIORGI. Pharmacokinetic profiles of the analgesic flupirtine in dogs after the administration of four pharmaceutical formulations. Veterynary Anaesthesia and Analgesia 2014, 12, 1-9
6. BABICZ M., CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA A., PASTWA M., ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA I. Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrona środowiska w produkcji świń. [AUT.]. - W: Hodowla i chów świń / pod red. Marka Babicza - Lublin : Wydawnictwo UP. - S. 211-234 - ISBN 978-83-7259-221-7 2014

Rok 2013


1. PAWEŁ RÓŻAŃSKI, BRYGIDA ŚLASKA, DOROTA RÓŻAŃSKA. Prevalence of yeasts in English full blood mares. MYCOPATHOLOGIA 2013, 175, 3, 339-344
2. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO. Susceptibility of Prototheca zopfi i strains isolated from cows with mastitis to chlorhexidine and iodine. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 2013, 37, 106-108
3. HANNA BIS-WENCEL, KRZYSZTOF LUTNICKI, AGNIESZKA ROWICKA, MONIKA BRYL, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK. Ghrelin concentration in half-blood jumping horses during moderate and intense training exercise. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2013, 57, 443-447
4. BEATA TRAWIŃSKA, ANTONI POLONIS, JERZY LECHOWSKI, LESZEK TYMCZYNA, RYSZARD BOROWSKI, KATARZYNA GIZIŃSKA. Effect of the addition of magnesium salt to a feed mixture on intestinal, microflora, health and production of sows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2013, 57, 69-72
5. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, HENRYK KRUKOWSKI, HANNA BIS-WENCEL. Ocena skuteczności stosowania bentonitu sodowego w ograniczaniu emisji gazowych nieorganicznych zanieczyszczeń uwalnianych z hodowli norek. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 5, 736-739
6. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, MARCIN BANACH, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ KRZOSEK, JOLANTA PULIT. Biofiltracja związków siarki powstających w procesie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 6, 1014-1017
7. MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Otrzymywanie srebra nanostrukturalnego metodą redukcji chemicznej. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 6, 936-940
8. MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA Wykorzystanie naturalnego stabilizatora białkowego w procesie otrzymywania srebra nanostrukturalnego. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 5, 833-836
9. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANDRZEJ ZOŃ, ANDRZEJ JAKUBCZAK, WIOLETTA WNUK. Hematological parameters of wild and farm mink, red fox and raccoon dog. MEDYCYNA WETERYNARYJNA 2013, 69, 1, 40-42
10. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, MAGDALENA DOBROWOLSKA. Porównanie aktywności enzymów hydrolitycznych grzybów drożdżopodobnych izolowanych z przypadków mastitis u krów. MEDYCYNA WETERYNARYJNA 2013, 69, 7, 436-438
11. LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, ZBIGNIEW PALUSZAK, MAGDALENA DOBROWOLSKA, MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT. Use of biofiltration in rendering plants. ACTA BIOCHIMICA POLONICA 2013, 60, 4, 747-751
11. PAWEŁ RÓŻAŃSKI, BRYGIDA ŚLASKA, DOROTA RÓŻAŃSKA. Current status of prevalence of yeast-like fungi in the environment of horses bred in Poland / Aktualny status występowania grzybów drożdżopodobnych w środowisku hodowlanym koni w Polsce. Annals of Animal Science 2013, 13, 2, 365–374
12. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, LESZEK GACEK, WIOLETTA WNUK. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w fermowej hodowli królików. Profilaktyka chorób królików. Wyd. UP we Wrocławiu 2013, 9, 111-120


Rok 2012


1. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, MAREK BABICZ. Assessment of selected parameters of biochemistry, hematology, immunology and production of pigs fattened in different seasons, ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING 2012, 55, 469-479
2. HANNA BIS-WENCEL, KRZYSZTOF LUTNICKI, AGNIESZKA ROWICKA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MONIKA BRYL. Effort of varying intensity as a factor influencing the variability of selected biochemical blood parameters of jumping horses, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 225-229
3. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANNA ŚMIECH, ANDRZEJ ZOŃ, HANNA BIS-WENCEL, OLGA ONDRASOVICOVA, ŁUKASZ WLAZŁO, WIOLETTA WNUK. Pathomorphology and immunohistochemistry of tissues of mink (Neovison vison) fed blood plasma supplemented diet at breeding season preparation period, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 393-397
4. BEATA TRAWIŃSKA, JERZY LECHOWSKI, ANTONI POLONIS, MARTA KOWALECZKO. Effect of feed supplemented with vitamin C on microbial flora of swine faeces and blood morphology, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 2 , 171-175
5. TERESA BOMBIK, ELŻBIETA BOMBIK, AGNIESZKA FRANKOWSKA, BEATA TRAWIŃSKA, LEON SABA. Effect of herbal exstacts on some haematological parametrs of caves during rearing, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 655-658
6. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, BOŻENA NOWAKOWICZ –DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO. Enzymatic Activity of Prototheca zopfii Strains Isolated from Cows with Mastitis, Polish Journal of Microbiology, 2012, 61, 217–218
7. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, AGATA DRABIK, ŁUKASZ KRZOSEK, MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT. Emisja organicznych związków gazowych (VOCs) i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt, Przemysł Chemiczny 2012, 91, 5, 706-709
8. JOLANTA PULIT, MARCIN BANACH, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 5, 929-936
9. MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK, BARBARA REJDUCH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, KAROLINA KASPRZAK. Effect of thermal stress on reproductive performance parameters of sows with defined genotype at the RYR1 locus, Annals of Animal Science 2012, 12, 3, 1642-3402
10. KRZYSZTOF GÓRSKI, LEON SABA. Changes in the level of selected hematological and biochemical parameters in the blood of dairy cows in cental-eastern Poland, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD 2012, 62, 4, 421-428
11. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w procesie utylizacji, opracowanie metod oczyszczania powietrza, Nauka, transfer, rozwój, Wyd. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Lublin, 2012, ark. 2
12. BEATA TRAWIŃSKA, LEON SABA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK. Wentylacja w budynkach inwentarskich, Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich, Bydło, kozy i owce, Systherm, Poznań, 2012, ark. 1