BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i zaocznych z przedmiotów:
 

I Zootechnika
Studia stacjonarne

Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Dr inż. Joanna Barłowska
Systemy kontroli jakości produktów zwierzęcych. Dr inż. Jolanta Król
Metody oceny surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Technologia przetwarzania mleka. Dr inż. Joanna Barłowska
Technologia przetwarzania mięsa. Dr inż. Mariusz Florek
Metody konserwacji surowców zwierzęcych. Dr inż. Piotr Skałecki
Normalizacja i standaryzacja surowców zwierzęcych. Dr inż. Jolanta Król
(fakultet) Systemy kontroli jakości. Dr inż. Jolanta Król
(fakultet) Metody konserwacji i systemy opakowań. Dr inż. Mariusz Florek

Studia zaoczne

Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Konserwacja i przechowywanie żywności. Dr inż. Piotr Skałecki

II Ochrona Środowiska
Studia stacjonarne

Ocena i standaryzacja surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Studia zaoczne

Ocena i standaryzacja surowców zwierzęcych. Dr inż. Mariusz Florek

III Biologia
Studia stacjonarne

Jakość produktów zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
Analiza instrumentalna. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

IV Towaroznawstwo
Studia stacjonarne

Towaroznawstwo surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Studia zaoczne

Towaroznawstwo surowców zwierzęcych. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

 

Studia Podyplomowe