BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

« wstecz

 

 

Podręczniki i skrypty

 1. Barłowska.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i tradycyjnej. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
 2. Barłowska J.: Rodzime rasy zwierząt jako element tradycji i kultury regionu. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
 3. Barłowska J. (2011): Mleko. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 4. Florek M., Litwińczuk Z. (2011): Mięso. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 5. Florek M. (2011): Przetwory mięsne. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 6. Grodzicki T., Litwińczuk Z. (2011): Tłuszcze. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 7. Kędzierska-Matysek M. (2011): Miód. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 8. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2011): Wełna. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 9. Król J. (2011): Produkty mleczne. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 10. Litwińczuk A. (2011): Jaja. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 11. Litwińczuk A. (2011): Przetwory jajowe. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 12. Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2011): Skóry. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 13. Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2011): Pierze i puch. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 14. Skałecki P.: Ryby. [W:] Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 2011.
 15. Skałecki P., Litwińczuk Z. (2011): Ryby. Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych pod red. Z. Litwińczuka. Wyd. UP w Lublinie.
 1. Barłowska J. (2012): Mleko i produkty mleczne [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 99-230. ISBN 978-83-09-01047-0
 2. Domaradzki P., Florek M. (2012): Mięso i przetwory mięsne [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 287-392. ISBN 978-83-09-01047-0
 3. Florek M. (2012): Surowce pozyskiwane od zwierząt rzeźnych [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 231-286. ISBN 978-83-09-01047-0
 4. Florek M. (2012): Tłuszcze zwierzęce [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 393-412. ISBN 978-83-09-01047-0
 5. Kędzierska-Matysek M. (2012): Produkty pszczele [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 471-494. ISBN 978-83-09-01047-0
 6. Król J. (2012): Systemy zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji żywności [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 41-98. ISBN 978-83-09-01047-0
 7. Litwińczuk A. (2012): Wełna [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 519-532. ISBN 978-83-09-01047-0
 8. Litwińczuk A. (2012): Pierze i puch [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 533-540. ISBN 978-83-09-01047-0
 9. Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2012): Skóry [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 495-518. ISBN 978-83-09-01047-0
 10. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2012): Produkcja żywności [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 13-40. ISBN 978-83-09-01047-0
 11. Skałecki P. (2012): Ryby [W:] Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa pod red. Z. Litwińczuka. PWRiL Warszawa, 439-470. ISBN 978-83-09-01047-0

 

Monografie

1. Król J., Litwińczuk A., Marczewska S., Grodzicki T. (2011). Effectiveness evaluation of the internal audit in selected plant of meat industry. Monography CXXX Safety in Food Production Chain pod red. G. Krasnowskiej i A.M. Salejdy. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 51-57.

2. Król J., Trapska E., Litwińczuk A. (2011). Motywy i bariery wdrażania systemu HACCP w wybranych placówkach zbiorowego żywienia. Designed Food. Część II, Monografia pod red. M. Walczyckiej, G. Jaworskiej, A. Duda-Chodak i L. Starucha. Wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 195-205.

3. Litwińczuk Z., Stanek P., Teter W., Florek M. (2011): Program rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny kulinarnej w województwie lubelskim „LUBELSKA WOŁOWINA”. Zarząd Województwa Lubelskiego. Dep. Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. PP UP w Lublinie, 1-66.

4. Barłowska J., Wolanciuk A., Litwińczuk Z., Król J.: Milk proteins' polymorphism in various species of animals associated with milk production utility [W:] Milk Protein pod red. Walter L. Hurley, InTech - Open Access Publisher, Chapter 9, 235-264, 2012. ISBN 978-953-51-0743-9

5. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A., Kaliniak A., Staszowska A. (2012): Jakość parówek dla dzieci oferowanych w sprzedaży detalicznej. Wybrane aspekty oceny jakości żywności. Towaroznawstwo w XXI w. Rozwój i bariery pod red. Zieliński R. i Żuchowski J. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB. Radom. 128-140. ISBN 978-83-7789-059-2.

6. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A., Litwińczuk Z. (2012). Białka serwatkowe – znaczenie, pozyskiwanie, czynniki kształtujące ich zawartość. Wybrane aspekty jakości żywności pod red. Zielińskiego R. i Żuchowskiego J. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

7. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Barłowska J.: Selected factors determining the content of lactoferrin, lysozyme and immunoglobulin G in bovine milk [W:] A Search for Antibacterial Agents pod red. Varaprasad Bobbarala, InTech - Open Access Publisher, Chapter 7, 107-125, 2012. ISBN 978-953-51-0724-8

8. Król J.,Litwińczuk A. (2012). Zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” w produkcji mleka spożywczego. Determinanty zarządzania jakością. Usługi i żywność pod red. T. Sikory i U. Balon. Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków, 399- 410.

9. Barłowska J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Król J. (2013): Somatic cell count as the factor conditioning productivity of various breeds of cows and technological suitability of milk. [W:] C.T. Hernandes (Ed.): Dairy Cows: Reproduction, Nutritional Management and Diseases. Nova Science Publishers, Inc., Chapter 3, 91-126. ISBN 978-1-62618-574-6.

10. Florek M. (2013): Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania jakości wołowiny. Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. IZ PIB Kraków 2013, 31-36. ISBN 978-83-7607-162-6.

11. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2014): Ocena zawartości składników frakcji białkowej w różnych rodzajach mleka spożywczego . [W:] Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia. Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D. (red.). Wyd. Odział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 4-14.

12. Brodziak A., Król J., Stanek P., Litwińczuk Z. (2014): Indicators of the mammary gland health status in dairy animals. [w:] Mammary glands. Anatomy, Development and Diseases. (red.) E.B. Rucker, Nova Science Publishers, Inc., New York, 193-233.

13. Król J., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Brodziak A. (2014): Quality evaluation of acid curd cheeses (tvarogs) available on Lublin market . [W:] Commodity Science in Research and Practice “Food Products Quality” pod red. Miśniakiewicz M. i Popek S. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 91-102

14. Zaborska A. (2014): Analiza stopnia wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w zakładach mleczarskich w Polsce . [W:] Wybrane aspekty zarządzania jakością. M. Salerno-Kochan (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 515-522.

15. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2015): Optymalne wykorzystanie genotypów bydła w produkcji mleka i mięsa. Problemy chowu bydła w Polsce pod red. D. Bednarka. Wyd. PIW PIB, Puławy, 36-52. ISBN 978-83-88406-81-2

16. Król J., Litwińczuk A., Rękas M. (2015): Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania – aspekty społeczne. Stan wiedzy pracowników zakładów zbiorowego żywienia o narażeniu na czynniki biologiczne pod red. U. Balon i T. Sikora. IX Krajowa/II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania” Kraków-Niepołomice

17. Zaborska A., Król J., Pietrzela B. (2015): Idea podejścia procesowego w zarządzaniu szkołą. Wybrane problemy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji pod red. M. Stomy i A. Dudziak. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 41-59, ISBN 978-83-63761-62-2.

18. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015). Prozdrowotne aspekty witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. [W:] Przemysł spożywczy w interdyscyplinarnym ujęciu pod red. M. Olszówka i K. Maciąg. Wyd. Tygiel, Lublin, 103-116.

19. Domaradzki P., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Chołojczyk G., Dmoch M. (2016): Porównanie jakości parówek tradycyjnych i o obniżonej kaloryczności oferowanych w sprzedaży detalicznej. [W:] Żuchowski J. i Zieliński R.: Food quality evaluation/Ocena jakości żywności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 180-189. ISBN 978-83-7789-402-6/ISBN 978-83-7789-428-6

20. Król J., Karasińska A., Litwińczuk A. (2016): Jakość handlowa mleka spożywczego dostępnego na rynku. [W:] Żuchowski J. i Zieliński R.: Food quality evaluation/Ocena jakości żywności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 112-120. ISBN 978-83-7789-402-6/ISBN 978-83-7789-428-6

 

Prace naukowe opublikowane w latach 2011-2016

1. Barłowska J. (2011): Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu. Przegląd Hodowlany, 9, 4-8.

2. Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Grodzicki T., Wolanciuk A. (2011): Właściwości fizykochemiczne i przydatność technologiczna mleka kóz różnych ras z uwzględnieniem sezonu produkcji. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 169, 188-195.

3. BarłowskaJ., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J.: Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 10 (6), 291-302. doi: 10.1111/j.1541-4337.2011.00163.x. (IF=3,724)

4. BarłowskaJ., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2011): The influence of cow breed and feeding system on the dispersion state of milk fat and content of cholesterol. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7, 3, 57-65 .

5. Batkowska J., Brodacki A., Grodzicki T. (2011): Skład chemiczny oraz profilu kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7, 2, 39-51.

6. Brodziak A., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Król J. (2011). Zawartość wybranych makro- i mikroelementów w mleku krów różnych ras i serwatce podpuszczkowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48, 467-474.

7. Domaradzki P., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2011): Wpływ przechowywania zamrażalniczego na właściwości fizykochemiczne mięsa wołowego pakowanego próżniowo.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 3 (76), 117-126. (IF=0,157)

8. Florek M., Litwińczuk Z. (2011): Konwersja mięśni do mięsa – znaczenie apoptozy. Medycyna Weterynaryjna, 67 (8), 531-535.

9. Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Domaradzki P., Łaszkiewicz K. (2011): Quality assessment of mortadella sausages offered on Lublin market. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 214, 81-91.

10. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z., Florek M., Barłowska J. (2011): The effects of breed and other factors on the composition and freezing point of cow’s milk in Poland.International Journal of Dairy Technology, 64, 3, 336-34. (IF=1,107)

11. Król J., Brodziak A., Litwińczuk A. (2011). Basic chemical composition and content of chosen whey proteins in milk of different cows' breeds and rennet whey.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4, (77), 74-83. (IF=0,157)

12. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Szwajkowska M. (2011). Wykorzystanie białek serwatkowych w promocji zdrowia. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXVIII, 1, 36-45.

13. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A, Barłowska J. (2011): Changes of protein content and its fractions in bovine milk from different cow breeds subject to somatic cell count. Journal of Dairy Science, 94, 2, 684-691. (IF=2,564)

14. Szwajkowska M., Wolanciuk A., BarłowskaJ., Król J., Litwińczuk Z. (2011): Bovine milk proteins as the source of bioactive peptides influencing the consumers’ immune system. A review.Animal Science Papers and Reports, 29, 4, 269-280. (IF=0,553)

15. Barłowska J., Chabuz W., Król J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z. (2012): Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w 3 rejonach wschodniej Polski. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4 (83), 122-135. ( IF=0,155)

16. Barłowska J., Jarosińska A., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M. (2012): Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,8, 1, 31-38.

17. Brodziak A., Barłowska J., Król J., Litwińczuk Z. (2012): Effect of breed and feeding system on content of selected whey proteins in cow’s milk in spring-summer and autumn-winter seasons.Annals of Animal Sciences, vol. 12, no. 2, 261-269. ( IF=0,420)

18. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2012): Właściwości funkcjonalne i zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle. Przemysł Spożywczy, 66, 3, 35-37.

19. Florek M., Litwińczuk Z., Skałecki P., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T. (2012): Chemical composition and inherent properties of offal from calves maintained under two production systems. Meat Science, 90, 402-409. (IF=2,754)

20. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Kędzierska-Matysek M. (2012): Content of selected essential and potentailly toxic trace elements in milk of cows maintained in Eastern Poland. Journal of Elementology, 4, 597-608. (IF=0,281)

21. Litwińczuk Z., Grodzicki T., Barłowska J., Florek M. (2012): Wpływ genotypu i typu mięśnia na profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie młodego bydła rzeźnego.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 4 (83), 175-184. ( IF=0,155)

22. Litwińczuk Z., Chabuz W., Domaradzki P., Jankowski P. (2012): Slaughter value of Polish Black and White, Whiteback, Polish Holstein-Friesian and Limousine bullocks from semi-intensive fattening.Annals of Animal Sciences, 12, 2, 159-168. ( IF=0,420)

23. Litwińczuk Z., Barłowska J., Chabuz W., Brodziak A. (2012): Nutritional value and technological suitability of milk from cows of three Polish breeds included in the genetic resources conservation programme.Annals of Animal Sciences, 12, 3, 423-432. ( IF=0,420)

24. Staszowska A., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Skałecki P. (2012): Zawartość mikro- i makroelementów w tkance mięśniowej wybranych gatunków ryb z Morza Bałtyckiego. EPISTEME czasopismo naukowo-kulturalne, 14, 263-268.

25. Barłowska J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Chabuz W. (2012): Effect of the production season on nutritional value and technological suitability of milk obtained from intensive (TMR) and traditional feeding system of cows. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 1 (5), 1205-1220.

26. Barłowska J., Król J., Brodziak A., Wolanciuk A., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Pastuszka R., Topyła B. (2013): Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krowiego i koziego z uwzględnieniem sezonu produkcji. Przegląd Hodowlany, 3, 12-15.

27. Barłowska J., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2013): Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 6(91), 69-78. ( IF=0,311 )

28. Barłowska J., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Szmatoła T. (2013): Nutrition value and technological suitability of caprine milk produced in organic and conventional farms.Italian Journal of Food Science, 1 (25), 105-108. ( IF=0,200)

29. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z. (2013): Albuminy mleka – właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne. Przemysł Spożywczy, 10, 32-35.

30. Domaradzki P., Malik A., Zdyb J. (2013): Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca soków marchwiowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVI, 1, 40-47.

31. Florek M., Drozd L. (2013): Związki bioaktywne w mięsie jeleniowatych.Medycyna Weterynaryjna, 69(9),535 -539.( IF=0,196)

32. Florek M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Skałecki P., Domaradzki P., Ryszkowska-Siwko M. (2013): Wartość rzeźna cieląt mlecznych i 6-8 miesięcznych odsadków ras mięsnych. Przegląd Hodowlany, 3, 15-17.

33. Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Respondowska K. (2013): Ocena towaroznawcza szynek wędzonych dostępnych w sieci detalicznej miasta Lublina. Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2(35), 114-120 .

34. Florek M., Stanek P., Litwińczuk Z., Żółkiewski P. (2013): Effect of concentrate supplement on slaughter value and meat quality of Limousin suckler beef reared on pasture until the age of 8 months. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5), 1112-1119.

35. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P., Staszowska A. (2013): Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa dorsza (Gadus morhua callarias) i gładzicy (Pleuronectes platessa). Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 18(2), 73-80.

36. Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z., Koperska N., Barłowska J. (2013): Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia. Nauka. Przyroda. Technologie, 7(3), 1-10.

37. Król J., Brodziak A., Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2013). Effect of age and stage of lactation on whey protein content in milk of cows of different breeds. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16(2), 395-397. ( IF=0,712)

38. Litwińczuk Z., Stanek P., Jankowski P., Domaradzki P., Florek M. (2013): Schlachtwert von Limousin-Kälbern mit unterschiedlichem Alter und Gewicht.Fleischwirtschaft, 8, 103-106. ( IF=0,086)

39. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Chabuz W., Florek M.(2013): Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9 (4), 27-35.

40. Skałecki P., Florek M., Staszowska A. (2013): Effect of fishing season on value in use, intrinsic properties, proximate composition and fatty acid profile of perch (Perca fluviatilis) muscle tissue. Archives of Polish Fisheries, 21 (4), 249-257.

41. Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., Staszowska A., Kaliniak A. (2013): Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(2), 57-62.

42. Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., Zaborska A. (2013): Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego ( Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ciała ryb. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(1), 69-73.

43. Skałecki P., Staszowska A., Kaliniak A., Florek M.: Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) z chowu ekstensywnego i intensywnego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(3), 59-67.

44. Staszowska A., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Content of selected elements in the muscle tissue of plaice ( Pleuronectes platessa) and garfish (Belone belone) from Baltic Sea. Journal of Elementology, 18 (3), 461-467. ( IF=0,643)

45. Staszowska A., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Wpływ gatunku i środowiska życia ryb na zawartość ołowiu i oszacowanie jego pobrania z tkanki mięśniowej.Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 6 (91), 60-68. (IF=0,311)

46. Szmatoła T., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2013): Charakterystyka tłuszczu mleka koziego i możliwości modyfikacji składu kwasów tłuszczowych.Medycyna Weterynaryjna, 69 (3), 157-160. ( IF=0,196)

47. Wolanciuk A., Barłowska J., Pastuszka R., Topyła B. (2013): Podstawowy skład chemiczny i wybrane parametry tłuszczu mleka koziego z okresu żywienia letniego i jesienno-zimowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9(2), 63-70.

48. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A. (2013): Zawartość kolagenu ogólnego i rozpuszczalnego w mięśniach szkieletowych różnych kategorii bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 21(II), 177-185.

49. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P., Staszowska A. (2013): Porównanie wartości użytkowej i składu chemicznego mięsa płoci ( Rutilus rutilus) i okoni (Perca fluviatilis) z hodowli stawowej. Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 21(II), 207-214.

50. Staszowska A., Florek M., Skałecki P., Kaliniak A. (2013): Zawartość podstawowych składników chemicznych oraz makro- i mikroelementów w mięsie pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) przed i po wędzeniu. Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 21(II), 215-223.

51. Karasińska A., Król J. (2013): Rynek wybranych produktów mlecznych dostępnych w regionie radomskim w ocenie konsumentów. Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 21(II), 155-162.

52. Barłowska J.,Litwińczuk Z., Kowal M. (2014): Influence of production season and lactation stage on the technological suitability of milk from cows of various breeds fed in the TMR system. Annals of Animal Science, 14(3), 649-661. (IF=0,613)

53. Batkowska J., Brodacki A., Knaga S., Florek M.(2014): Slaughter traits and skin colour of new-crossed chicken broilers dedicated for extensive rearing system as a criterion of product identification and meat quality. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 64 (3), 161-169. (IF=0,631)

54. Brodziak A., Król J., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2014):Effect of production season on protein fraction content in milk of various breeds of goats in Poland. International Journal of Dairy Technology, 67, 3, 410-419. (IF=0,943)

55. Florek M.(2014): Dobrostan bydła w kontekście metod uboju. Medycyna Weterynaryjna, 70 (5), 274-279.(IF 0,218 )

56. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Chruścicki A. (2014): A comparison of the physicochemical characteristics of the regional cheese Oscypek and the traditional cheese Gazdowski from the Polish Podhale.International Journal of Dairy Technology, 67 (2), 283-289. ( IF=0,943)

57. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Karasińska A. (2014): Immunoglobulin g content in milk with regard to breed and age of cows and stage of lactation. Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 237-241.( IF=0,218)

58. Litwińczuk Z.,Barłowska J. (2014):Zwierzęta w życiu człowieka.Medycyna Weterynaryjna, 70 (4), 248-253. (IF=0,218)

59. Litwińczuk Z., Florek M., Domaradzki P., Żółkiewski P. (2014): Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajków trzech rodzimych ras – polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej oraz simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (96), 53-62.

60. Litwińczuk Z., Kowal M., Barłowska J. (2014): Podstawowy skład chemiczny oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów czterech ras użytkowanych w intensywnych technologiach chowu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (95), 108-121.

61. Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Florek M., Chabuz W., Domaradzki P. (2014): Semi-intensive fattening suitability and slaughter value of young bulls of 3 Polish native breeds in comparison with Polish Holstein-Friesian and Simmental. Annals of Animal Sciences, 14, 2, 453-460. ( IF=0,613)

62. Barłowska J.,Brodziak A., Król J., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z. (2014): Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 1, 37-44.

63. BarłowskaJ., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Pastuszka R. (2014): Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów 3 ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 4, 115-124.

64. Dmoch M., Trawińska B., Bogusław H. (2014): Znaczenie ziół w profilaktyce chorób zwierząt. Przegląd Hodowlany, 2, 28-30.

65. Domaradzki P. (2014): Zmiany właściwości fizykochemicznych mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 4, 125-140.

66. Florek M. (2014): Analogi mięsa ­– charakterystyka i perspektywy. Przemysł Spożywczy, 1 (68), 25-28.

67. Jarosińska A.,Barłowska J.,Wolanciuk A., Pastuszka R., Barłowska K. (2014): Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 3, 47-56.

68. Kędzierska-Matysek M. (2014): Produkty pszczele – znaczenie biologiczne i właściwości lecznicze. Przemysł Spożywczy, 11 (68), 34-37.

69. Król J., Brodziak A. (2014): Substancje dodatkowe w produktach mlecznych. Przemysł Spożywczy, 11 (68), 7-11.

70. Król J., Brodziak A., Zaborska A. (2014): Białka serwatkowe jako naturalne surowce w przemyśle kosmetycznym. Polish Journal of Cosmetology, 17 (2), 96-102.

71. Litwińczuk A., Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A., Zaborska A. (2014): Wykorzystanie metody QIM do oceny świeżości pstrąga tęczowego ( Oncorhynchus mykiss Walb.) przechowywanego w warunkach chłodniczych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 86, 250-255.

72. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2014): Witamina D – rola i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 10 (68), 34-37.

73. Brodziak A., Król. J., Litwińczuk Z. (2015): Whey protein content and fatty acids profile in milk of cows used in intensive and conventional production systems with regard to stage of lactation. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39, 6, 745-750. (IF=0,242)

74. Florek M., Domaradzki P., Skałecki P., Stanek P., Litwińczuk Z. (2015): Longissimus lumborum quality of Limousine suckler beef in relation to age and postmortem vacuum ageing.Annals of Animal Sciences, 15, 3, 785-797. ( IF=0,613)

75. Kędzierska-Matysek M., Barłowska J., Litwińczuk Z., Koperska N. (2015): Content of macro- and microelements in goat milk in relation to lactation stage and region of production.Journal of Elementology, 20 (1), 107-114. ( IF=0,690)

76. Litwińczuk Z., Barłowska J., Król J., Brodziak A., Matwijczuk A., Kowal M. (2015): Skład chemiczny oraz przydatność technologiczna mleka w zależności od fazy laktacji oraz systemu żywienia krów.Medycyna Weterynaryjna, 71 (4), 231-235. ( IF=0,218)

77. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Grodzicki T., Litwińczuk A., Florek M. (2015): The relationship of fatty acid composition and cholesterol content with intramuscular fat content and marbling in the meat of Polish Holstein-Friesian cattle from semi-intensive farming. Animal Science Papers and Reports, 33, 2, 119-128. ( IF=0,718)

78. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Żółkiewski P., Staszowska A. (2015): Content of macro- and microelements in the meat of young bulls of three native breeds (Polish Red, White-Backed and Polish Black-and-White) in comparison with Simmental and Polish Holstein-Friesian.Annals of Animal Science, 15, 4, 977-985. ( IF=0,613)

79. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A. (2015): Factors determining the susceptibility of cows to mastitis and losses incurred by producers due to the disease: a review. Annals of Animal Science, 15, 4, 819-831.( IF=0,613)

80. Pastuszka R., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2015): Walory odżywcze i prozdrowotne mleka koziego.Medycyna Weterynaryjna, 71 (8), 480-485. ( IF=0,218)

81. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2015): Znaczenie bawołów w produkcji mleka i mięsa. Przegląd Hodowlany, 5, 22-25.

82. Brodziak A., Król J., Złotek P. (2015): Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych. Zgłoszenia do systemu RASFF. Przemysł Spożywczy, 4 (69), 36-39.

83. Florek M., Pizoń M., Sobolewska R., Ryszkowska-Siwko M., Dmoch M. (2015): Jakość mięsnych produktów blokowych dostępnych na rynku lubelskim. Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2(43), 56-69.

84. Kaliniak A., Florek M., Skałecki P. (2015): Profil kwasów tłuszczowych mięsa, ikry i wątroby ryb. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość , 2(99), 29-46.

85. Król J., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2015): Profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku krów użytkowanych w systemie niskonakładowym z uwzględnieniem sezonu produkcji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 2, 95-102.

86. Król J., Brodziak A. (2015): Białka mleka o właściwościach antybakteryjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), 399-405.

87. Litwińczuk Z., Barłowska J. (2015): Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa. Przegląd Hodowlany, 4, 3-10.

88. Litwińczuk A., Dawidowska D., Litwińczuk Z. (2015): Czynniki warunkujące wiedze rodziców na temat przyczyn i możliwości zapobiegania alergii pokarmowej u dzieci. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 42, 2, 5-12

89. Matwijczuk A., Wójcik-Saganek A., Barłowska J. (2015): Podstawowy skład chemiczny, zawartość kazeiny i wartość energetyczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej z uwzględnieniem ich dobowej wydajności. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1, 85-91 .

90. Ryszkowska-Siwko M. (2015): Porównanie struktury włókien mięśniowych buhajków i jałówek młodego bydła i cieląt rzeźnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i mieszańców towarowych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 4, 85-96 .

91. Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A. (2015): Wartość użytkowa i jakość mięsa ryb karpiowatych (Cyprinidae) utrzymywanych w polikulturze. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość , 1 (98), 75-88.

92. Wolanciuk A. (2015): Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z wydajnością i składem chemicznym mleka krów czterech ras. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1, 21-32 .

93. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015): Witamina A – funkcje i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 7 (69), 36-38.

94. Zaborska A., Król J., Brodziak A. (2015). Witamina E - funkcje i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 69, 12, 28-31.

95. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. I. Przemysł Spożywczy, 2 (70), 8-12.

96. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. II. Przemysł Spożywczy, 3 (70), 26-29.

97. Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z. (2016): Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Cz. I – Mleko. Przegląd Hodowlany, 2, 1-4.

98. Barłowska J., Litwińczuk Z., Domaradzki P., Pastuszka R., Wójcik-Saganek A. (2016): Wpływ sezonu na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka krowiego i koziego produkowanego w gospodarstwach ekologicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (104), 45-56.

99. Domaradzki P., Florek M., Litwińczuk A. (2016): Czynniki kształtujące jakość mięsa wołowego. Wiadomości Zootechniczne, R. LIV, 2, 160-170.

100. Domaradzki P., Florek M., Staszowska A., Litwińczuk Z. (2016): Evaluation of the Mineral Concentration in Beef from Polish Native Cattle.Biological Trace Element Research, 171(2), 328-332.( IF=1,798)

101. Florek M., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2016): Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Cz. II – Mięso. Przegląd Hodowlany, 3, 4-7.

102. Florek M., Domaradzki P., Litwińczuk Z. (2016): Teorie dotyczące naturalnych procesów kruszenia mięsa po uboju. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2(105), 34-48.

103. Florek M., Junkuszew A., Bojar W., Bracik K., Krupa P., Kaliniak A., Greguła-Kania M., Gruszecki T.M. (2016): Effect of sex, muscle, and processing temperature on heme iron content in lamb meat.Animal Science Papers and Reports, 34, 3, 257-268. ( IF=0,623)

104. Florek M., Junkuszew A., Bojar W., Skałecki P., Greguła-Kania M., Litwińczuk A., Gruszecki T.M. (2016): Effect of vacuum ageing on instrumental and sensory textural properties of meat from Uhruska lambs.Annals of Animal Science, 16, 2, 601-609. ( IF=0,599)

105. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P., Litwińczuk A. (2016): Characterisation of viscosity, colour, 5-hydroxymethylfurfural content and diastase activity in raw rape honey (Brassica napus) at different temperatures.Journal of Food Science and Technology-Mysore, 53, 4, 2092-2098. (IF=1,241)

106. Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P. (2016): Effect of freezing and room temperatures storage for 18 months on quality of raw rapeseed honey (Brassica napus).Journal of Food Science and Technology-Mysore, 53(8), 3349-3355(IF=1,241)

107. Litwińczuk A., Zięba M., Brodziak A., Litwińczuk Z.(2016): Wdrażanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP i HACCP) w zakładach i instytucjach związanych z jej produkcją. Życie Weterynaryjne, 91, 5, 368-372.

108. Skałecki P., Florek M., Kaliniak A., Kędzierska-Matysek M., Dmoch M. (2016): Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy ( Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12 (1), 33-38.

109. Skałecki P., Florek M., Pyć A., Staszowska A., Kaliniak A. (2016): Comparison of physicochemical properties, fatty acid composition and mineral contents in common carp (Cyprinus carpio L.) fillet and the native traditional product Carp Ham.Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 66, 4, 311-319.(IF=0,679)

110. Wolanciuk A., Barłowska J., Litwińczuk Z., Florek M. (2016): Suitability of the milk of native breeds of cows from low-input farms for cheese production, including rennet curd texture.International Journal of Dairy Technology, 69 (4), 585-591. (IF=0,912).

111. Wolanciuk A., Barłowska J., Litwińczuk Z., Sawicka-Zugaj W. (2016): The relationship between genetic variants of β-lactoglobulin and κ-casein and selected parameters of the suitability of milk for cheese production.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, 15, (3), 53-66.

112. Pastuszka R., Barłowska J., Litwińczuk Z. (2016): Alergenność mleka różnych gatunków zwierząt w odniesieniu do kobiecego.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 70, 1451-1459. (IF=0,573)

113. Litwińczuk Z., Barłowska J., Matwijczuk A., Słomiany J. (2016): Changes in milk yield and quality during lactation in Polish Red and White-Backed cows included in the genetic resources conservation programme in comparison with the Simmental breed. Annals of Animal Science, 16 (3), 871-887 . (IF=0,613)

114. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Florek M., Litwińczuk A. (2016): Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość ,3(106), 35-53.

115. Domaradzki P., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Florek M. (2016): Zmiany tekstury i właściwości sensorycznych wybranych mięśni szkieletowych różnych kategorii bydła rzeźnego w okresie 12 dniowego dojrzewania próżniowego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4(107), 37-52.

116. Król J., Brodziak A., Topyła B. (2016): Wartość odżywcza mleka krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem sezonu i systemu produkcji. Przegląd Hodowlany, 6, 20-24.

117. Król J., Litwińczuk Z., Matwijczuk A. (2016): Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny i zawartość składników mineralnych w mleku produkowanym w gospodarstwach niskonakładowych. Annales UMCS, sec. EE, 34, 2, 29-36.

 

 

Inne opracowania 2011-2016

1. Litwińczuk A.,Florek M.(2011): O jakości mleka i mięsa. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 4 (60), 14-15.

2. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2012): Rasa i system żywienia krów jako czynniki warunkujące produkcję mleka o podwyższonych walorach prozdrowotnych i korzystniejszych parametrach przydatności technologicznej. Wieś Jutra, 9/10 (170-171), 21-25.

3. Dawidowska D., Litwińczuk Z., Litwińczuk A. (2013): Alergie pokarmowe u dzieci, ich przyczyny i postepowanie w opinii rodziców. Zdrowie i Społeczeństwo, 3, 2, 73-86.

4. Florek M., Domaradzki P., Skałecki P., Wrona A. (2013): Jakość krajowych i importowanych wędlin klasy premium. Gospodarka Mięsna, 6, 26-34.

5. Litwińczuk Z., Florek M., Klebaniuk R., Rozempolska-Rucińska I. (2013): Księga pamiątkowa. 60-lecie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. WUP w Lublinie. ISBN 978-83-7259-213-2, pp. 225.

6. Litwińczuk Z., Stanek P., Jankowski P., Domaradzki P., Florek M. (2013): Slaughter value of Limousine calves slaughtered in different age and at different body weights. Fleischwirtschaft International, 28(4), 58-61.

7. Barłowska J., Litwińczuk Z. (2013): Białka polimorficzne mleka jako genetyczne markery cech użytkowych zwierząt. Aktualności UP Lublin , 1 (65), 24-25.

8. Barłowska J. (2013): Krótka historia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Aktualności UP Lublin, 3 (67), 2-3.

9. Litwińczuk A. (2014): Towaroznawstwo żywności historia i przyszłość. Aktualności UP w Lublinie, 1, 69, 20-21.

10. Barłowska J., Florek M., Jackowska I. (2014): Żywność dla przyszłości. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 3 (71), 14.

11. Skałecki P., Florek M., Staszowska A., Kaliniak A. (2014): Skóra i ości czy warto jeść? Przegląd Rybacki, 5, 11-12.

12. Wolanciuk A., Soszka M. (2015): Znaczenie prawidłowo prowadzonego doju. Bydło, 8, 56-60. ISSN 1895-2801.