srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

« wstecz

 

 

Pracownicy Zakładu realizują zajęcia dydaktyczne na 6 kierunkach studiów  z przedmiotów:

 

 

• Grafika inżynierska
• Inżynieria środowiska
• Ocena oddziaływania na środowisko
• Ochrona przyrody
• Zarządzanie obszarami Natura 2000
• Zarządzanie zasobami środowiska
• Zrównoważony rozwój
• Monitoring środowiska
• Hydrobiologia
• Hydrologia
• Produktywność i eksploatacja biocenoz
• Zarządzanie zasobami wód
• Metodyka badań terenowych
• Hydrologia i gospodarka wodna
• Teledetekcja i GIS
• Systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska
• Projektowanie obszarów chronionych
• Waloryzacja środowiska
• Ekologia i ochrona wód płynących
• Ekologia biosfery
• Bezpieczeństwo i higiena robót budowlanych
• Kształtowanie przestrzeni
• Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
• Podstawy technologii ochrony środowiska
• Geometria i grafika inżynierska
• Estetyka środowiska

 

 

Data aktualizacji: 8 kwietnia 2019