[ MENU DODATKOWE ]


Organizacje studenckie

RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 
Lublin, ul. Akademicka 15, p. 234
tel. (+ 81) 445-65-15
e-mail: russ@up.lublin.pl
www: russ.up.lublin.pl

Rada skupia studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego. W jej skład wchodzi 13 osób wybieranych corocznie przez studentów. Bierze czynny udział w życiu społeczności akademickiej UP. Uczestniczy poprzez swoich reprezentantów w posiedzeniach Senatu, rad wydziałów, współdecydując o ważnych sprawach dotyczących studentów. Rada współpracuje też z samorządami innych lubelskich uczelni, a także z uczelniami rolniczymi w kraju.

Samorząd wraz z Radą Mieszkańców osiedla akademickiego na Felinie rokrocznie organizuje m.in. "otrzęsiny" dla studentów pierwszych lat, wieczerzę wigilijną, "mikołajki", a także majową imprezę sportowo - kulturalną "Feliniadę". Rada Uczelniana włącza się również do pracy przy organizacji środowiskowego święta studenckiego "Kozienalia".
« wstecz