WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

 

1. Badania radiologiczne i ultrasonograficzne nad rozwojem i inwazją procesów nowotworowych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wczesnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania rozległości procesów nowotworowych.

2. Badania nad występowaniem chorób okresu dojrzewania szkieletowego zwierząt domowych będące kontynuacją badań z lat poprzednich nad występowaniem niektórych chorób u młodych psów w okresie dojrzewania szkieletowego.

3. Diagnostyka obrazowa chorób zwierząt egzotycznych.

Celem tematu jest poszerzenie możliwości obrazowo-diagnostycznych chorób zwierząt egzotycznych, które są coraz częściej spotykanymi pacjentami w gabinetach lekarzy weterynarii. Prowadzone badania mają posłużyć monitoringowi procesów patologicznych i pomyślności leczenia wybranych chorób u gadów.