WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

« wstecz

 

Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

Zakład Radiologii i Ultrasonografii (2000-2003)
Zakład Radiologii Weterynaryjnej (1972 - 2000)
 

Zakład Radiologii Weterynaryjnej został powołany jako jednostka dydaktyczno-naukowa w 1972 r., po wprowadzeniu w uczelniach państwowych struktury instytutowej. Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Stanisław Koper. We wczesnych latach 60 została zapoczątkowana, trwająca wiele lat współpraca naukowa z Katedrą Radiologii Akademii Medycznej w Lublinie. W 1973 r. została zakupiona nowoczesna - jak na owe czasy - aparatura rentgenowska, co poszerzyło możliwości naukowe, kliniczno-usługowe i dydaktyczne Zakładu Radiologii. W tych latach rozwinięto z Katedrą Anatomii Zwierząt AR wspólne badania nad chorobami u psów (zaburzeniami wegetatywnego układu nerwowego) i małych przeżuwaczy (czynności ruchowej przewodu pokarmowego). We współpracy z Katedrami Fizjopatologii i Anatomii Patologicznej prowadzono badania nad chorobami układu naczyniowego i patologii narządowych u bydła i świń. Bogate kontakty naukowe z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym głównie z Uniwersytetem w Turynie oraz z Katedrą Klinicznej Radiologii na Królewskim Wydziale Weterynaryjnym w Sztokholmie (lata 70 i 80) przyczyniły się do rozwoju w Zakładzie Radiologii i Ultrasonografii badań nad chorobami okresu dojrzewania szkieletowego u psów.

23 lipca 2003 na mocy Zarządzenia Rektora z samodzielnego Zakładu Radiologii i Ultrasonografii, którego kierownikiem od 1972 do 2001 roku był prof. dr hab. Stanisław Koper, została utworzona Pracownia Radiologii i Ultrasonografii. W latach 2001-2003 funkcję Kuratora Zakładu pełnił prof. dr hab. Zygmunt Wrona. Z dniem 1 września 2003 roku Pracownia Radiologii i Ultrasonografii została włączona w strukturę Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt. Kierownikiem Pracowni w latach 2003-2013 była dr Renata Komsta, w 2013 r. kierownictwo objął dr Piotr Dębiak.

W 2011 roku zainstalowano nowoczesny aparat RTG pracujący w systemie bezpośredniej radiografii cyfrowej, co wpłynęło na wzrost standardu wykonywanych badań radiologicznych. Pracownia wyposażona jest w kilka nowoczesnych ultrasonografów. Jednostka wypełnia zadania badawcze oraz w zakresie dydaktyki i działalności kliniczne. Obecnie prowadzi specjalizacyjne szkolenie podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu radiologii weterynaryjnej.

Pracownicy jednostki biorą udział w organizowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami konferencjach naukowych i szkoleniach, co przyczynia się do aktywnego rozwoju naukowego kadry.

Dorobek naukowy Pracowni Radiologii i Ultrasonografii jest zespołowy i liczy obecnie ponad 150 prac naukowo-badawczych, w których obecna jest praca habilitacyjna Stanisława Kopera (1971) oraz prace na stopień doktora. Prace doktorskie wykonali: Marek Mucha (1978), Renata Komsta (2003), Piotr Dębiak (2009), Anna Łojszczyk - Szczepaniak (2013).

Skład osobowy Zakładu tworzyli również: prof. dr hab. dipl. ECVDI Stanisław Koper, dr Marek Mucha, lek. wet. Anita Riha, lek wet. Mirosław Karpiński, lek. wet. Paweł Adamczyk, lek. wet. Piotr Barszcz, lek. wet. Leszek Moś, lek. wet. Anatol Grabłowski, lek. wet. Ryszard Pasterski, lek. wet. Tomasz Dyzma, lek. wet. Agata Surdacka. inż. Halina Kawęcka-Błach, mgr Ewa Kuźma, tech. wet. Mirosław Golasiński, mgr inż. Małgorzata Pałys.