Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na czterech Wydziałach: Agrobioinżynierii,  Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Nauk o Żywności i Biotechnologii. Corocznie w Katedrze wykonuje prace magisterskie i inżynierskie 30-40 studentów z kilku kierunków studiów.

 

Realizowane przedmioty:

 

- Zioła i rośliny lecznicze

- Technologie uprawy ziół

- Produkcja i jakość ziół

- Rośliny zielarskie w żywieniu

- Produkty zielarskie

- Towaroznawstwo zielarskie

- Towaroznawstwo produktów zielarskich

- Opakowalnictwo

- Metody badawcze surowców i produktów rolniczych

- Dolistne dokarmianie roślin

- Metabolity roślinne

- Odnawialne źródła energii

- Biochemia zagrożeń

- Propedeutyka leśnictwa

- Szczegółowa hodowla lasu

- Dendrometria

- Zarządzanie w leśnictwie

- Dendrologia leśna

- Technologia drewna

- Uboczne użytkowanie lasu

- Nauka o surowcu drzewnym

- Propedeutyka leśnictwa

- Finanse i ekonomia leśnictwa

- Podstawy prawa

- Prawoznawstwo

- Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej

- Prawo celne

- Etyka

- BHP i ergonomia

- Ochrona własności intelektualnej i bhp

- Ochrona własności intelektualnej

- Prawo administracyjne i finansowe

- Prawo gospodarcze

- Prawo rolne

- Bioetyka

- Prawo w turystyce i rekreacji

- Postępowanie administracyjne

- Prawo

- Ochrona własności intelektualnej, ergonomia i BHP w leśnictwie

- Demografia

- Socjologia BHP

- Socjologia

- Komunikacja społeczna

- Socjologia czasu wolnego

- Zarządzanie marketingowe

- Socjologia wybrane aspekty

- Socjologia w turystyce

- Komunikacja interpersonalna

- Teoria gospodarki przestrzennej

- Socjologia i psychologia środowiskowa

- Metody badań GP