Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

Historia powstania Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych sięga 1988 r., bowiem 31 marca tego roku na wniosek  prof. dr hab. Stanisława Berbecia w Instytucie Szczegółowej Uprawy Roślin powołano Pracownię Roślin Przemysłowych i Leczniczych. Jej kierownictwo powierzono prof. dr hab. Stanisławowi Berbeciowi.

 

W kolejnych latach wzrosła liczba osób zajmujących się problematyką badawczą z zakresu roślin przemysłowych i leczniczych, co stanowiło podstawę do przemianowania (z dniem 30.06 1993 r.) Pracowni w Zakład o tej samej nazwie. Wobec dużego zainteresowanie studentów specjalizacją reprezentowaną przez Zakład  oraz potrzebami regionu lubelskiego, który odgrywa wiodącą rolę w kraju w zakresie uprawy i przerobu surowca roślin przemysłowych i zielarskich,  powstała koncepcja powołania samodzielnej jednostki dydaktyczno-naukowej, jaką jest Katedra.

 

Zarówno Rada Wydziału Rolniczego jak i Senat Uczelni pozytywnie zaopiniowały tę propozycję i Rektor AR - prof. dr hab. Marian Wesołowski podjął decyzję o utworzeniu z dniem 01.01.1997 roku Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych.

 

 

 Foto. Obecni pracownicy Katedry.

 

Od czasu powołania Katedry trzy osoby uzyskały tytuł profesora, (Janusz Wiśniewski, Czesław Szewczuk, Barbara Kołodziej), trzy – stopień doktora habilitowanego (Barbara Kołodziej, Danuta Sugier, Beata Król) oraz wiele osób – stopień doktora: Beata Król, Małgorzata Gruszczyk , Hubert Moniuszko, Mieczysław Dziedzic, Sylwia Andruszczak, Anna Kiełtyka, Rafał Magdziak, Marian Mazur, Maria Stępniak, Agnieszka Surmacz-Magdziak, Sylwia Winiarska, Monika Ćwikła, Magdalena Szczepanik, Katarzyna Luchowska (wszyscy z zakresu roślin zielarskich), Danuta Sugier, Paulina Studzińska-Jaksim, Krzysztof Kargul i Krzysztof Zawadzki (z chmielu),  Małgorzata Wysocka (tytoń), Marzena Tomaszewska (rzepak), Magdalena Stachyra (rośliny energetyczne).
 

Kierownicy katedry:

 

  •  Prof. dr hab. Stanisław Berbeć (1997 - 2007)
  •  Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski (2007 - 2010)
  •  Prof. dr hab. Czesław Szewczuk (od 2010 - 2016)
  •  Prof. dr hab. Barbara Kołodziej (od 2016 r.)