BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na:
•  Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (zootechnika, ochrona środowiska, biologia, hipologia i jeździectwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich)
•  Wydziale Agrobioinżynierii (rolnictwo)
•  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
•  Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii (biotechnologia, dietetyka)
 
dr hab. Marek Babicz prof. nadzw.
 
·         Biologia i fizjologia świniowatych
·         Biologia i użytkowanie zwierząt
·         Biologiczne podstawy hodowli trzody chlewnej
·         Biotechnologia zwierząt - specjalizacja dyplomowa
·         Chów i hodowla trzody chlewnej
·         Chów i hodowla zwierząt
·         Chów zwierząt
·         Genomika świń, bydła i owiec
·         Hodowla trzody chlewnej
·         Hodowla zachowawcza zwierząt
·         Inseminacja zwierząt
·         Molekularne podstawy biotechnologii świń
·         Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
·         Podstawy biotechnologii zwierząt
·         Podstawy produkcji zwierzęcej
·         Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi
·         Proekologiczne systemy chowu i produkcji wieprzowiny
·         Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierzęcej
·         Świniowate w kształtowaniu środowiska
·         Technologia pozyskiwania surowców zwierzęcych
·         Technologie produkcji trzody chlewnej
·         Technologie produkcji zwierzęcej a środowisko
·         Technologie w produkcji zwierzęcej
·         Zarządzanie w różnych technologiach chowu świń
 
dr hab. Anna Kasprzyk
 
·         Biologia i fizjologia świniowatych
·         Biologia i użytkowanie zwierząt
·         Biologiczne podstawy hodowli trzody chlewnej
·         Chów i hodowla trzody chlewnej
·         Chów i hodowla zwierząt
·         Chów zwierząt
·         Hodowla trzody chlewnej
·         Hodowla zachowawcza zwierząt
·         Inseminacja zwierząt
·         Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
·         Podstawy produkcji zwierzęcej
·         Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi
·         Proekologiczne systemy chowu i produkcji wieprzowiny
·         Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierzęcej
·         Świniowate w kształtowaniu środowiska
·         Technologia pozyskiwania surowców zwierzęcych
·         Technologie produkcji trzody chlewnej
·         Technologie produkcji zwierzęcej a środowisko
·         Technologie w produkcji zwierzęcej
·         Zarządzanie w różnych technologiach chowu świń
 
prof. dr hab. Andrzej Stasiak
 
·         Chów i hodowla trzody chlewnej
·         Chów i hodowla zwierząt
·         Chów zwierząt
·         Hodowla trzody chlewnej
·         Hodowla zachowawcza zwierząt
·         Inseminacja zwierząt
·         Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
·         Podstawy produkcji zwierzęcej
·         Produkcja zwierząt rzeźnych metodami ekologicznymi
·         Proekologiczne systemy chowu i produkcji wieprzowiny
·         Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierzęcej
·         Świniowate w kształtowaniu środowiska
·         Technologia pozyskiwania surowców zwierzęcych
·         Technologie produkcji trzody chlewnej
·         Technologie produkcji zwierzęcej a środowisko
·         Technologie w produkcji zwierzęcej
 ·         Zarządzanie w różnych technologiach chowu świń