BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

« wstecz

Poniżej zamieszczony został wykaz najważniejszych publikacji od roku 2010. Aktualny, szczegółowy wykaz znajduje się w bazie danych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
 
2016 r.
 
 
 
2015 r.
·         Changes in hematological and immunological indices in piglets transferred from the rearing unit to the fattening unit. [AUT.] ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, BEATA TRAWIŃSKA, MAREK BABICZ, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MARCIN PASTWA. Med. Wet. 2015 Vol. 71 Nr 7, 428-431, il., bibliogr., sum.
·         Charakterystyka fizykochemiczna podrobów wieprzowych uzyskanych z tuczników o zróżnicowanym genotypie RYR1. [AUT.] KINGA KROPIWIEC, MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2015 Nr 1 (98), 49-57, il. bibliogr., streszcz., sum.
·         Chromosomal localization of genes encoding small heat shock proteins (HSPB) in cattle and sheep. [AUT.] BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 nr 4, 21-29, il., bibliogr.,sum., streszcz.
·         Comparative cytogenetic mapping of the HSPB1 locus in the genomes of Bovidae. [AUT.] BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 nr 3, 1-8, il., bibliogr.,sum., streszcz.
·         Cross-species hybridizations in situ of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. [AUT.] ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 nr 3, 32-36, il., bibliogr.,sum., streszcz.
·         Cytogenetic mapping of genes from the family HSPB in the pig genome. [AUT.] BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 nr 4, 11-19, il., bibliogr.,sum., streszcz.
·         Effect of prolactin receptor (PRLR) and beta-casein (CSN2) gene polymorphism on the chemical composition of milk sows. [AUT.] EWA SKRZYPCZAK, MAREK BABICZ, MARCIN PASTWA. Folia Biol. (Krak.) 2015 Vol. 63 Nr 2, s. 135-144, il., bibliogr, sum.
·         Fatty acid profile of pork from a local and a commercial breed. [AUT.] ANNA KASPRZYK, MIROSŁAW TYRA, MAREK BABICZ. Arch. Tierz. 2015 Vol. 58 Issue 2, 379-385, il., bibliogr., sum.
·         Impact of fat and selected profiles of fatty acids contained in the colostrum and milk of sows of native breeds on piglet rearing. [AUT.] EWA SKRZYPCZAK, A. WAŚKIEWICZ, MONIKA BESZTERDA, PIOTR GOLIŃSKI, KAROLINA SZULC, JANUSZ T. BUCZYŃSKI, MAREK BABICZ. Anim. Sci. J. 2015 Vol. 86 Issue 1, 83-91, il., bibliogr., sum.
·         Meat quality of crossbred porkers without the gene RYR1T depending on slaughter weight. [AUT.] GRAZYNA CZYŻAK-RUNOWSKA, JANUSZ WOJTCZAK, ANDRZEJ ŁYCZYŃSKI, JACEK WÓJTOWSKI, MARIA MARKIEWICZ-KĘSZYCKA, DANIEL STANISŁAWSKI, MAREK BABICZ. Asian-Australas. J. Anim. Sci. (Print) 2015 Vol. 28 No 2, 398-404, il., bibliogr., sum.
·         Porównanie parametrów chemicznych i fizycznych mięśnia longissimus dorsi dzików i tuczników. [AUT.] ANNA KASPRZYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2015 Vol. 33 Nr 1, 1-9, il., bibliogr., streszcz., sum.
·         Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń. [AUT.] BOGDAN SZOSTAK, ANDRZEJ STASIAK, MAŁGORZATA GONET. Prz. Hod. 2015 z.5, 25-27, il., bibliogr.
·         The effect of growth rate and lean meat content in Polish Large White boars on their semen characteristics. [AUT.] BOGDAN SZOSTAK, ŁUKASZ PRZYKAZA, ANDRZEJ STASIAK. Pol. J. Nat. Sci. 2015 Vol. 30 No 4, 359-366, il., bibliogr., streszcz., sum.
·         The effect of naked oats (Avena nuda L.) used in feeding gilts on their sexual activity. [AUT.] BOGDAN SZOSTAK, ANDRZEJ STASIAK, ŁUKASZ PRZYKAZA. Arch. Tierz. 2015 Vol. 58 Issue 1, 7-11, il., bibliogr., sum.
 
 
 
 
2014 r.
·         Analysis of selected characteristics of the slaughter value of swine kept on family farms in the Lublin region. [AUT.] ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, MARCIN HAŁABIS. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2014 Vol. 32 Nr 1, 1-8, il., bibliogr., sum.
·         Charakterystyka zmienności cech rozpłodowych loch Danhybryd LY. [AUT.] ANNA KASPRZYK, MARCIN ŁUCKI. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2014 Vol. 32 Nr 4, 7-15, il., bibliogr. sum.
·         Comparative hybridizations in situ for identification heterosomes in aoudad (Ammotragus lervia). [AUT.] ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ, AGNIESZKA BĄK, KATARZYNA KRUCZEK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2014 Vol. 32 Nr 4, 1-6, il., bibliogr., sum., streszcz.
·         Comparative physical mapping of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. [AUT.] ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, AGNIESZKA BĄK, MAREK BABICZ. Chromosom. Res. 2014 Vol. 22 Issue 3, Conference: 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping (ICACGM), Naples, ITALY, JUN 07-10, 2014, s. 414, Meeting abstract, Poster 20 (WoS)
·         Ecological food production in the Lublin region. [AUT.] MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, MALWINA MERSKA, KAROLINA KASPRZAK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2014Vol. 32 Nr 2, 25-33
·         Hodowla i chów świń. / [RED.] MAREK BABICZ. - Lublin : Wydawnictwo UP. - 1-295 - ISBN 978-83-7259-221-7
·         Impact of PRL and FST loci polymorphism on sexual activity of Puławska Gilts. [AUT.] MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK, KINGA KROPIWIEC, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH. Ann. Anim. Sci. 2014 Vol. 14 No 4, 821-830, il., bibliogr, sum.
·         Możliwości wykorzystania nutrigenetyki i nutrigenomiki w produkcji zwierzęcej. [AUT.] MAREK BABICZ, MARCIN PASTWA. Prz. Hod. 2014, nr 6, 23-24, bibliogr.
·         Physical mapping of the HSPB genes in the domestic and wild pigs. [AUT.] BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, KATARZYNA KRUCZEK, MAREK BABICZ. Chromosom. Res. 2014 Vol. 22 Issue 3, Conference: 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping (ICACGM), Naples, ITALY, JUN 07-10, 2014, s. 413, Meeting abstract Poster 18 (WoS)
·         The analysis of changes in the profitability of pig production of Polish Landrace breed and the Pulawska breed on a family farm in the years 2010-2012. [AUT.] MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, ROBERT CICHOCKI, MALWINA MERSKA, MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, WACŁAW KRASUCKI, MARCIN HAŁABIS. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2014 Vol. 32 Nr 2, 17-24, il., bibliogr., sum.
·         The influence of Citrosept addition to drinking water and Scutellaria baicalensis root extract on the content of selected mineral elements in the blood plasma of turkey hens. [AUT.] ELŻBIETA RUSINEK-PRYSTUPA, JERZY LECHOWSKI, WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK, PAWEŁ SOBCZAK, KAZIMIERZ ZAWIŚLAK. AAEM. Ann. Agric. Environ. Med. 2014 Vol. 21 Issue 3, 595-600, il., bibliogr., sum.
·         Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony. [AUT.] MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, AURELIA MUCHA, MARIAN RÓŻYCKI, ŁUKASZ CIEMIŃSKI, TADEUSZ BLICHTARSKI, MAREK BABICZ, KAROLINA SZULC, PIOTR LUCIŃSKI. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2014 T. 10 nr 3, 9-12, bibliogr., streszcz., sum.
 
 
 
2013 r.

 

 

2012 r.

 

 

2011 r.
·      Babicz M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Pastwa M., Kasprzyk A., Stasiak A., Serafin-Kozak M.: Analysis of sexual activity in gilts in terms of their reproductive value. Annals of Animal Science 11 (2), 241-250, 2011.
·      Babicz M., Cichocki R., Kasprzak K., Kropiwiec K., Szuba K.: Analysis of relationship between sows colostrum and milk somatic cell count and reproductive performance traits Annales UMCS Sectio EE 29(3), 2011.
·      Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M.: Semen quality evaluation of young bulls carrying leukocyte chimerism 60,XX /60,XY Annales UMCS Sectio EE 29(3), 2011.
·      Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Rejduch B.: Heterosome X premutation structural changes associated with fertility of Romanov Sheep. Annales UMCS Sectio EE 29(3), 2011.
·      Danielak-Czech B., Rejduch B., Babicz M.: Cytomolecular assay of size nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism in Pietrain pigs. Annales UMCS Sectio EE 29(3), 2011.
 
 
 
2010 r.
·      Kasprzyk A., Jaworska K. Evaluation of factors determining consumer preferences relating to pork quality. Annales UMCS, sec. EE, 28 (3), 1-8, 2010.
·      Kasprzyk A., Stasiak A., Babicz M. Meat quality and ultrastructure of muscle tissue from fatteners of Wild Boar, Pulawska and its crossbreed Pulawska x (Hamshire x Wild Boar). Archiv für Tierzucht. 53, 2, 184-193. 2010.
 
·      Babicz M., Kamyk P., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Stasiak A., Lechowski J.: Wykorzystanie świń rasy puławskiej do produkcji wieprzowiny o specyficznej jakości. Medycyna Weterynaryjna 66 (8), 555-558, 2010.