BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

Dydaktyka

« wstecz

Obsada personalna przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie w roku akademickim 2017/2018 przez pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni.

 
 

Kierunek – zootechnika studia stacjonarne Iº

 

- chów i hodowla koni – sem. IV- prof. dr hab. Anna Stachurska
- hipoterapia – sem. V fakultet - dr inż. Michał Pluta

 

 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne Iº

 

- podstawy użytkowania koni – sem. II - dr hab. Ryszard Kolstrung
- prawodawstwo w eksploatacji koni – sem. I - dr inż. Izabela Wilk
- podstawy woltyżerki – sem. I - dr inż. Michał Pluta
- historia hodowli i użytkowania koni / historia jeździectwa - przedmiot humanistyczny do wyboru, sem. III - dr hab. Ryszard Kolstrung
- wychów koni – sem. III - prof. dr hab. Anna Stachurska
- zasady wstępnego treningu koni – sem. III - dr hab. Katarzyna Strzelec
- biomechanika konia/ cyfrowa analiza obrazu w ocenie koni – przedmiot do wyboru sem. IV - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- rasy i pokrój koni – sem. IV - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- teoria i praktyka dyscypliny ujeżdżenia- sem. IV - prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
/ zasady pracy z końmi trudnymi – sem. IV ścieżka tematyczna przedmiot 1- dr hab. Ryszard Kolstrung
- pielęgnacja koni i podkownictwo – sem IV - prof. dr hab. Anna Stachurska
- hodowlane metody doskonalenia koni - sem. V - prof. dr hab. Anna Stachurska
- identyfikacja koni i dokumentacja – sem. V - prof. dr hab. Anna Stachurska
- biologiczne i humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej – sem. V – przedmiot do wyboru - dr hab. Katarzyna Strzelec
/ medycyna sportowa w jeździectwie – przedmiot do wyboru sem. V - dr n. med. Edyta Wieleba, spec. Medycyny sportowej
- użytkowanie wyścigowe koni – sem. V - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- ścieżka tematyczna przedmiot 2: Teoria i praktyka dyscypliny skoków – sem. V - dr hab. Katarzyna Strzelec
/ rekreacja i turystyka konna – sem. V - dr inż. Izabela Wilk
- hipoterapia – sem. VI - dr inż. Michał Pluta
- ścieżka tematyczna przedmiot 3: teoria i praktyka dyscypliny WKKW sem. VI - drof. dr hab. Sławomir Pietrzak
/teoria i praktyka dyscypliny rajdów długodystansowych sem. VI - dr hab. Katarzyna Strzelec
- naturalne metody treningu koni – sem. VI - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- użytkowanie zaprzęgowe koni – sem. VI - dr hab. Ryszard Kolstrung
- infrastruktura i kierowanie ośrodkami utrzymującymi konie - sem. VII - dr inż. Michał Pluta
– ścieżka tematyczna przedmiot 4: -metodologia instruktażu w jeździectwie sem. VII - dr hab. Katarzyna Strzelec
/ użytkowanie koni w stylu western sem. VII - dr hab. Ryszard Kolstrung
-przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich - sem. VII - prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

 
 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne IIº

 

- fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna konia – sem I - dr hab. Katarzyna Strzelec
- podstawy teorii sportu – sem. I - dr inż. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- organizacja imprez jeździeckich – sem I - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- psychopedagogika i terapia konna – sem. I - dr inż. Michał Pluta
- zasady specjalistycznego treningu koni – sem. I - prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
- planowanie konnych szlaków turystycznych – sem. I - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- geriatria koni – sem. I – dr inż. Izabela Wilk
- agroturystyka – sem. II - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- ścieżka tematyczna przedmiot 6: zaawansowane wyszkolenie jeździeckie – sem. II - Dr hab. Katarzyna Strzelec
/teoria i praktyka dyscypliny powożenia – sem. II - dr hab. Ryszard Kolstrung
-technologie eksploatacji koni – sem. III - dr inż. Michał Pluta
- koń w sztuce i literaturze – przedmiot humanistyczny I sem. III - dr hab. Ryszard Kolstrung
-medyczne podstawy hipoterapii – sem. II - dr n. med. Grzegorz Kopacz
- przepisy jeździeckich dyscyplin pozaolimpijskich – sem. III - dr hab. Katarzyna Strzelec
- użytkowanie kłusaków – sem. III - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP

 

 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia stacjonarne Iº

 

- naturalne metody treningu koni – sem. IV - dr inż. Izabela Wilk
- zasady wstępnego treningu koni – sem. IV - dr hab. Ryszard Kolstrung

 

 
 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia niestacjonarne Iº

 

- przedmiot do wyboru: Naturalne metody treningu koni – sem. V dr inż. Izabela Wilk
/ zasady wstępnego treningu koni – sem.V - dr hab. Ryszard Kolstrung

 

 
 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne Iº

 

- hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka – sem. VI- fakultet - dr inż. Michał Pluta
- organizacja imprez jeździeckich – sem. VI – fakultet - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej sem. VII fakultet - dr hab. Ryszard Kolstrung
- hipika sem. VII fakultet - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP

 

 
 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne Iº

 

- hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka – sem VIII- fakultet - dr inż. Michał Pluta
- organizacja imprez jeździeckich – sem VIII – fakultet - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
- bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej – sem. VIII – fakultet - dr hab. Ryszard Kolstrung
Hipika – sem. VIII fakultet - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP

 

 
 
EQUINE MANAGEMENT AND CARE, associate’s degree and full-time

- HORSE CONFORMATION AND BIOMECHANICS SEM 2 - drinż. Izabela Wilk
- ARABIAN HORSES BREEDING-ELECTIVE 2 SEM2 – drinż. Izabela Wilk
- THOROUGHBRED HORSES BREEDING-ELECTIVE 2 SEM 2 – drinż. Izabela Wilk


Kierunek Wychowanie fizyczne specjalność: Jeździectwo i sporty wodne studia stacjonarne  specjalizacja: nauczycielska

- fizyka i biomechanika – sem. I – dr bab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP

 

Kierunek Wychowanie fizyczne specjalność: Jeździectwo i sporty wodne studia niestacjonarne Iº specjalizacja: nauczycielska

- fizyka i biomechanika – sem. I - dr bab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
 

 

Seminarium dyplomowe w semestrze zimowym i letnim dla kierunków

 

- Zootechnika - prof. dr hab. Anna Stachurska
- Ochrona środowiska - dr hab. Ryszard Kolstrung
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - dr inż. Michał Pluta
- Biologia - dr inż. Izabela Wilk
- Hipologia i jeździectwo - prof. dr hab. Anna Stachurska
- Behawiorystyka zwierząt - dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP
-Doradztwo w obszarach wiejskich - dr hab. Katarzyna Strzelec
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

 

 
 
Data aktualizacji: 4 października 2017