BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej dotyczą:

 

 • opracowywania ilościowych wskaźników oceny predyspozycji ruchowych koni w różnego rodzaju chodach i skokach przez przeszkody oraz oceny stylu skoków jeźdźców i koni przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu,
 • oceny tętna jako wskaźnika pobudzenia emocjonalnego koni,
 • wpływu metod naturalnych treningu na pobudzenie emocjonalne koni,
 • oceny szybkości uczenia się koni,
 • aklimatyzacji, wzrostu i rozwoju oraz form zachowania się koników polskich i koni biłgorajskich, w tym zdolności adaptacyjnych koników polskich do środowiska rezerwatu na podstawie badań cech okrywy włosowej,
 • opracowywania wskaźników zaawansowania treningowego koni sportowych i wyścigowych,
 • struktury genetycznej i dziedziczenia cech umaszczenia koni różnych ras hodowanych w Polsce oraz wpływu wieku na umaszczenie,
 • skażenia pierwiastkami metali ciężkich sierści i rogu kopytowego koni prymitywnych utrzymywanych w warunkach stajenno-pastwiskowych i rezerwatowych,
 • wymiarów i proporcji puszki kopytowej u koni różnych ras i typów,
 • warunków rozgrywania poszczególnych dyscyplin jeździeckich oraz ich wpływu na osiągane wyniki sportowe,
 • metod obiektywizacji oceny koni w dyscyplinie ujeżdżenia,
 • analizy i oceny wartości użytkowej i hodowlanej różnych ras koni w poszczególnych dyscyplinach krajowego sportu jeździeckiego,
 • zawartości kortyzolu w ślinie jako czynnika odzwierciedlającego poziom stresu u koni poddanych wysiłkowi w różnych dyscyplinach jeździeckich,
 • użytkowych i pokrojowych właściwości kuców felińskich,
 • modelu konia hipoterapeutycznego,
 • oceny aktualnego wykorzystywania koni roboczych z uwzględnieniem form tradycyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań poprawiających ergonomię pracy.

 

Najważniejsze osiągnięcia jednostki:

 

A. Zastosowane i uwzględnione w praktyce hodowlanej:

 

 • wyhodowanie rasy kuców felińskich i prowadzenie naukowego nadzoru nad dalszą ich hodowlą, www.kucefelinskie.com.pl ,
 • opracowanie systemu identyfikacji maści koni aktualnie wprowadzanego przez Polski Związek Hodowców Koni jako obowiązujący w Polsce.
 • opracowywanie metody obiektywizacji wyników sędziowania konkursów ujeżdżenia (program na stronie tytułowej Katedry),
 • opracowanie programów hodowlanych dla polskich koni szlachetnych półkrwi oraz koni trakeńskich hodowanych w Polsce
 • dla potrzeb Polskiego Związku Hodowców Koni,
 • opracowanie programów hodowli zachowawczej dla koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz koni biłgorajskich w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie,
 • oszacowanie genetycznych parametrów cech pokrojowych oraz użytkowych koni ras półkrwi hodowanych w Polsce,
 • wprowadzenie testów "niezależnych jeźdźców" do oficjalnego programu treningu i prób dzielności ogierów półkrwi,
 • zbadanie genetycznej struktury umaszczenia większości ras koni hodowanych w Polsce,

 

B. Posiadające potencjalną wartość do ewentualnego zastosowania w pracy hodowlanej oraz organizacji hodowli koni w Polsce:

 

 • opracowanie metod szczegółowej oceny wartości użytkowej koni na podstawie parametrów pracy serca,
 • opracowanie metody i przyrządu do oceny szybkości uczenia się koni,
 • określenie związku cech przeszkód i innych warunków rozgrywania konkursów w skokach przez przeszkody i WKKW z wynikami sportowymi - do wykorzystania w treningu koni sportowych,
 • opracowanie metody oceny prawidłowego kształtu i wielkości kopyt,
 • określenie możliwości przystosowawczych koni prymitywnych do środowiska na podstawie zmian profilu metabolicznego, cech sierści itp.,
 • opracowanie indeksów pokrojowych, użytkowych oraz pokrojowo-użytkowych w aspekcie ich potencjalnego wykorzystania hodowlanego,
 • metoda bonitacji pokroju koni i ustalenie jej przydatności dla celów hodowlanych, w konfrontacji z metodą aktualnie wykorzystywaną przez PZHK.

 

Realizowane tematy badawcze

 

 

Symbol tematu: ZKK/DS-2 Wymierne metody oceny wartości użytkowej koni wierzchowych
Kierownik tematu: Dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw. UP

 

Symbol tematu: ZKK/DS-3 Genetyczne i fenotypowe cechy rodzimych ras koni szlachetnych, zimnokrwistych i prymitywnych oraz aspekty ich użytkowości.
Kierownik tematu: Prof. dr hab. Anna Stachurska

 

Symbol tematu: ZKK/DS-5 Ocena przydatności kuców i małych koni do wykorzystania wierzchowego i zaprzęgowego.
 Kierownik tematu: Dr hab. Ryszard Kolstrung

 

Granty:

 

 1. Komitet Badań Naukowych 2010: (N N311 502039) Szkolenie metodą naturalną a stopień pobudzenia emocjonalnego i pojętność konia (Equus caballus).
 2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2012: (180061 osf) Metody łagodzenia stresu w aspekcie dzielności wyścigowej koni arabskich czystej krwi.