Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

 

Pracownicy Katedry zajęcia dydaktyczne prowadzą  na następujących Wydziałach: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Agrobioinżynierii, Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Realizowane są następujące moduły obligatoryjne i fakultatywne:

- Fizjologia roślin
- Fizjologia roślin drzewiastych
- Fizjologia roślin z elementami biochemii
- Biochemia roślin
- Ekologia
- Ekologia i ochrona środowiska
- Ochrona krajobrazu
- Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody
- Wykorzystanie metod laboratoryjnych w diagnostyce jakości pozbiorczej materiału roślinnego
- Reakcja roślin na stresy środowiskowe
- Wykorzystanie siedlisk wodnych w hortiterapii
- Naturalne i antropogeniczne siedliska roślin
- Bioregulatory w ogrodnictwie
- Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej

 

 

 

Godziny konsultacji pracowników Katedry Fizjologii Roslin <<pobierz>>