BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Usługi

« wstecz

 
 • Hematologiczna i biochemiczna analiza krwi zwierząt pod kątem profilu narządowego (m.in.: konie, krowy, owce, świnie, psy, koty)
 • Oznaczanie grup krwi u ludzi i zwierząt (badania naukowe)
 • Badanie mikrobiologiczne mleka krów w kierunku mastitis
 • Diagnostyka mikrobiologiczna (antybiogramy)
 • Badanie skuteczności działania preparatów dezynfekujących
 • Mikrobiologiczne badanie pasz zgodnie z PN
 • Ocena stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń użyteczności publicznej oraz budynków inwentarskich
 • Ocena stanu sanitarnego wentylacji i skuteczności dezynfekcji
 • Badanie jakości mikrobiologicznej: powietrza, wody, gleby, powierzchni
 • Pomiary lotnych związków organicznych oraz amoniaku z wykorzystaniem detektorów gazu w powietrzu
 • Ocena warunków środowiska pracy: pomiary SCB, hałasu słyszalnego oraz zapylenia powietrza metodą grawimetryczną
 • Biotechnologia w oczyszczaniu powietrza, biofiltracja
 • Doradztwo w zakresie warunków utrzymania ptaków dziko-żyjących, w okresie ich leczenia i rehabilitacji
 • Diagnostyka mykologiczna chorób układu powłokowego i schorzeń układowych zwierząt
 • Doradztwo, ekspertyzy i oceny oddziaływania obiektów hodowlanych ferm na środowisko
 • Doradztwo w zakresie sytemu zarządzania środowiskiem w świetle normy ISO 14001
 • Doradztwo i wykonanie raportów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza – program ATMOTERM EK 100 EKW i Operat FB
 • Wykonywanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej
 
 • Współpracujemy – jako jednostka organizacyjna oraz indywidualni eksperci - z wieloma przedsiębiorstwami. W zakresie podobnych badań Katedra deklaruje chęć współpracy z innymi partnerami.
   

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Tel: 81-445-69-74

e-mail: leszek.tymczyna@up.lublin.pl