Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

« wstecz

WYBRANE PUBLIKACJE

 

 

2019

 

 

Kołodziej B., Sęczyk Ł., Sugier D., Kędzia B., Chernetskyy M., Gevrenova R., Max H. Determination of the yield, saponin content and profile, antimicrobial and antioxidant activities of three Gypsophilaspecies. Ind. Crops Prod. 2019 Vol. 138

 

Świeca M., Kordowska-Wiater M., Pytka M., Gawlik-Dziki U., Sęczyk Ł., Złotek U., Kapusta I. Nutritional and pro-health quality of lentil and adzuki bean sprouts enriched with probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. Lebensm. - Wiss. Technol. 2019 Vol. 100 s. 220-226

 

Król B., Kołodziej B., Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., Sugier D., Luchowska K. J. Sci. Food Agric. 2019 Vol. 99 Issue 12 s. 5432–5443 

 

Gevrenova R., Doytchinova I., Kołodziej B., Max H. In-depth characterization of the GOTCAB saponins in seven cultivated Gypsophila L. species (Caryophyllaceae) by liquid chromatography coupled with quadrupole-Orbitrap mass spectrometer. Biochem. Syst. Ecol. 2019 Vol. 83 s.91-102

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska E.J., Gleń- Karolczyk K. Research on the uptake and use of trace elements from municipal sewage sludge by multiflora rose and Virginia fanpetals. J. Elem. 2019 Vol. 24 Nr 3 s.987-1005

 

Molas J., Michałek S., Prażak R., Krzepiło A., Święciło A., Król B. Porównanie efektywności fizjologicznej chelatów Co-EDTA i Co-EDDS stosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej(Comparison of the physiological effectiveness of Co-EDTA and Co-EDDS chelates used in the fertilization of green beans). Przem. Chem. 2019 T. 98 Nr 7 s. 1049-1053

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska E. J., Popławska A. The possibility of using sewage sludge for energy crop cultivation exemplified by reed canary grass and giant miscanthus. canary grass and giant miscanthus(Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych na przykładzie mozgi trzcinowatej i miskantusa olbrzymiego). Soil Sci. Annu. 2019 Vol 70 Issue 1 s. 21-33

 

Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. Effectiveness of foliar fertilizers in integrated crop production of thyme (Thymus vulgaris L.)(Efektywność stosowania nawozów dolistnych w integrowanej uprawie tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.)). Agronomy Science 2019 Vol. 74 Nr 2 s. 15-23

 

Miczyńska - Kowalska M. Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 2019 T.106 Z.1 s. 72-86

 

Jarmuż M., Kaczmarski Z. Gradacja kornika ostrozębnego (Ips acuminatus) na terenie RDLP w Lublinie na przykładzie nadleśnictwa Chełm w latach 2017-2018. W: Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i gospodarce przestrzennej : V Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-24 maja 2019 r. Krynica-Zdrój [dokument elektroniczny] s. 16.

 

Koryciński W. Herausforderungen bei einer Translozierung von Bauwerken in Skelettbauweise am Beispiel eines Verkaufsladens aus Krasnystaw W: Fachwerkarchitektur - gemeinsames Erbe : 19. Deutsch Polnische Konferenz und Studienreise "Fachwerkarchitektur - gemeinsmes Erbe ANTIKON 2019" Görlitz, 16-18 September 2019 3 s, il. Görlitz 2019

 

Kołodziej B. Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych. W: Księga pamiątkowa: 75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie / [oprac. Barbara Kołodziej, Krzysztof Kowalczyk, Aleksandra Głowacka, Piotr Kraska] Lublin 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 121-124

 

Kołodziej B., Kowalczyk K., Głowacka A., Kraska P. Księga pamiątkowa: 75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s.169

 

2018

 

Grzesiak B., Kołodziej B., Głowacka A., Krukowski H.. The effect of some natural essential oils against bovine mastitis caused by Prototheca zopfiiIsolates in vitro Mycopathologia (1975.Print) 2018 Vol. 183 Iss. 3 s. 541-550

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska E. J., Witkowicz R., Tabor S. Using Jerusalem artichoke to extract heavy metals from municipal sewage sludge amended soil. Pol. J. Environ. Stud. 2018 Vol. 27 No. 2 s. 513-527

 

Kołodziej B., Okoń S., Nucia A., Ociepa T., Luchowska K., Sugier D., Gevrenova R., Max H. Morphological, chemical, and genetic diversity of Gypsophila L. (Caryophyllaceae) species and their potential use in the pharmaceutical industry Turkish Journal of Botany 2018 Vol. 42 Issue 3 s. 257-270

 

Sugier P., Kołos A., Wołkowyski D., Sugier D., Plak A., Sozinov O. Evaluation of species inter-relations and soil conditions in Arnica montana L. habitats: a step towards active protection of endangered and high-valued medicinal plant species in NE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 2018 Vol. 87 Issue 3 s. 1-16

 

Kwiatkowski C., Harasim E., Yakimovich A., Kołodziej B., Tomczyńska-Mleko M. Evaluation of spent mushroom substrate, mineral NPK fertilization and manure fertilization on chamomile (Chamomilla recutita Rausch) yield and raw material quality. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2018 Nr 17 (3) s. 3-16

 

Miczyńska-Kowalska M. Zachowania demograficzne jednostek w rozwoju społecznym. Kierunki przemian w społeczeństwie ponowoczesnym : Zarys problematyki. Lublin 2018, Polihymnia, 186 s.

 

Sugier P., Sugier D. Impact of road transport on soil physicochemical characteristics and heavy metal concentrations in the bark of purple willow (Salix purpurea L.). Acta Agrobot. 2018 Vol. 71 nr 4 s. 1-11

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska E.J., Gleń-Karolczyk K. The use of macroelements from municipal sewage sludge by the multiflora rose and the virginia fanpetals. J. Ecol. Eng. 2018 Vol. 19 Issue 6 s. 1-13

 

Koryciński W., Brykowski R., Kozakiewicz P. Shop from Krasnystaw as an example of temporary frame structure in the interwar period. Ann. Wars. Univ. Life Sci. For. Wood Technol. 2018 Vol.101 s. 112-116

 

Miczyńska-Kowalska M. Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2018 nr 509: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych s. 292-304

 

Bielińska E.J., Futa B., Sugier D., Antoniewicz J., Zawierucha E. Ecochemical condition of soils located in river valleys of urban areas (Ekochemiczny stan gleb położonych w dolinach rzecznych na terenach miejskich). Agronomy Science 2018 Vol. 73 Nr 4 s. 27-35

 

Kaczmarski Z., Masternak K., Jarmuż M. Slenderness of pedunculate oak (Quercus robur L.) according to biosocial position Agronomy Science 2018 Vol. 73 Nr 3 s. 37-43

 

Miczyńska-Kowalska M. Innovativeness of polish companies and the economic growth of the country. Ekon. Vìsn. Unìv. 2018 Issue 37/1 s. 36-42

 

Szewczuk Cz., Sugier D. Biostymulatory wzrostu i rozwoju roślin w ograniczaniu stresów. Prz. Tyton. 2018 Nr 1 s. 11-14

 

Kornat A. Lasy Lubelszczyzny-niedocenione bogactwo cz.I. Ziel. Biul. 2018 nr 3(47) s.4-5

 

Kornat A. Lasy Lubelszczyzny - niedocenione bogactwo cz.III. Ziel. Biul. 2018 nr 1(49) s.4-5

 

Gruszczyk M., Kołodziej B., Król B., Sugier D., Wiśniewski J., Nurzyńska-Wierdak R., Najda A., Zawiślak G., Kucharski W., Mordalski R., Seidler-Łożykowska K. Uprawa ziół : poradnik dla plantatora / pod redakcją Barbary Kołodziej Warszawa 2018, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp.z o.o, 454 s

 

Koryciński W. Vorfabrizierte Bauten aus Holz im Nationalmuseum Majdanek/Muzeum Narodowe na Majdanku - konservatorische Problematik. W: Fachwerkarchitektur - gemeinsames Erbe : 18. Feutsch Polnische Konferenz und Studienreise "Fachwerkarchitektur - gemeinsmes Erbe ANTIKON 2018" Misdroy, 17-18 September 2018 3 s.

 

 

2017

 

 

Sugier D., Sugier P., Kowalski R., Kołodziej B., Olesińska K. Foliar boron fertilization as factor affecting the essential oil content and yield of oil components from flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry Ind. Crops Prod. 2017 Vol. 109 s. 587-597

 

Król B., Paszko T. Harvest date as a factor affecting crop yield, oil content and fatty acid composition of the seeds of calendula (Calendula officinalis L.) cultivars Ind. Crops Prod. 2017 Vol. 97 s. 242-251

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska J. Phytoextraction of heavy metals from municipal sewage sludge by Rosa multiflora and Sida hermaphrodita Int. J. Phytoremediat. 2017 Vol. 19 Issue 4 s.309-318

 

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Okoń S., Ociepa T., Król B. Morphological and genetic diversity among peppermint (Mentha × piperita L.) cultivars. Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 2017 Nr 16 (3) s. 151-161

 

Miczyńska-Kowalska M. Konsumpcja a rozwój społeczeństwa ponowoczesnego W: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju : nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / redakcja naukowa Sławomir Partycki, Roman Sobiecki Lublin 2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydawnictwo KUL, s. 135-141

 

Miczyńska-Kowalska M. Perspektywy rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego w warunkach adaptacji do zmiany otoczenia. W: Społeczne funkcje Uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian : 200 lat tradycji SGGW, 10 lat istnienia Wydziału Nauk Społecznych / pod redakcją Joanny Wyleżałek Warszawa 2017, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydawnictwo SGGW, s. 109-120

 

Miczyńska-Kowalska M. Kapitał ludzki w rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społecz. Wzrost Gospod. 2017 Nr 51 (3) s. 27-37

 

Koryciński W., Kozakiewicz P. Portable wooden buildings at the turn of the 20th century – a historical review of structural solutions. Ann. Wars. Univ. Life Sci. For. Wood Technol. 2017 Vol. 100 s. 176-183

 

Miczyńska-Kowalska M. The economic crisis vs. the labour market in Poland Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 475: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych s. 183-194

 

Kieblesz P., Różańska A., Koryciński W. The influence of traditional wood finishing substances on surface roughness. Ann. Wars. Univ. Life Sci. For. Wood Technol. 2017 Vol. 99 s. 5-14

 

Król B. Azot i siarka jako czynniki kształtujące plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego –potencjalnego surowca olejarskiego. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2017 Vol. 72 Nr 2 s. 29-38

 

Kwiatkowski C., Yakimovich A., Kołodziej B., Harasim E. Efektywność biopreparatów w konwencjonalnym i ekologicznym systemie uprawy rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rausch). Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2017 Vol. 72 Nr 1 s. 89-102

 

Król B. Influence of nitrogen fertilization on the seed yield and the content and quality of fat in pot marigold (Calendula officinalis L.). Agronomy Science 2017 Vol. 72 Nr 3 s. 85-98

 

Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. Oddziaływanie wybranych nawozów dolistnych oraz bioregulatorów wzrostu na plon i jakość ziela majeranku ogrodowego (Origanum Majerana L.). Agronomy Science 2017 Vol. 72 Nr 3 s. 41-49

 

Król B. Plon i jakość nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinali L.) w zależności od zagęszczenia roślin w łanie Agronomy Science 2017 Vol. 72 Nr 3 s. 11-25

 

Miczyńska-Kowalska M. The specificity of the modern labour market in Poland Ekon. Vìsn. Unìv. 2017 Issue 33/1 s. 135-142, il. bibliogr. sum.

 

Olesińska K., Wilczyński K., Luchowska K., Kałwa K. Właściwości antyoksydacyjne komercyjnych herbatek owocowych Inż. Przetw. Spoż. 2017 Vol. 3/4 No 23 s. 25-30.

 

Olesińska K., Luchowska K., Sugier D., Wilczyński K. Wpływ sposobu pozyskiwania oleju konopnego na wybrane jego właściwości. Inż. Przetw. Spoż. 2017 Vol. 2/4 No 22 s. 17-22

 

Kornat A. Lasy Lubelszczyzny. niedocenione bogactwo cz.I Ziel. Biul. 2017 nr 3(47) s.4-5, il.

 

 

2016

 

Kołodziej B., Stachyra M., Antonkiewicz J., Bielińska E.J., Wiśniewski J. The effect of harvest frequency on yielding and quality of energy raw material of reed canary grass grown on municipal sewage sludge. Biomass Bioenergy 2016 Vol. 85 363-370 

 

Kołodziej B., Antonkiewicz J., Sugier D.. Miscanthus × giganteus as a biomass feedstock grown on municipal sewage sludge. Ind. Crops Prod. 2016 Vol.81 72-82

 

Antonkiewicz J., Kołodziej B., Bielińska E.J. The use of reed canary grass and giant miscanthus in the phytoremediation of municipal sewage sludge Environ. Sci. Pollut. Res. 2016 Vol. 23 Issue 10 s. 9505-9517

 

Król B., Paszko T., Król A. Conjugated linolenic acid content in seeds of some pot marigold (Calendula officinalis L.) cultivars grown in Poland. Farmacia Bacur. (Print) 2016 Vol. 64 Iss. 6 881-886

 

Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Żukowska G., Petlak P. Wpływ formy i terminu stosowania nawozów potasowych na plony i wybrane cechy jakościowe liści tytoniu (Impact of the form and timing of application of potassium fertilizers on the yield and selected quality traits of tobacco leaves ) Przem. Chem. 2016 T. 95 Nr 6 1198-1201

 

Wiśniewski J., Szczepanik M., Kołodziej B., Król B. Plantation methods effects on common valerian (Valeriana officinalis) yield and quality. JAPS 2016 Vol. 20 No. 1 177 - 184

 

Kaczmarski Z., Dobrowolska D. Ocena dendrologiczna i krajobrazowa parku wiejskiego Borek (woj. lubelskie).Leśne Pr. Badaw. 2016 Vol. 77 Issue 2 166-172

 

Szczuka M., Różańska A., Koryciński W. Selected aesthetic properties of traditional finish coatings used in furniture making. Ann. Wars. Univ. Life Sci. For. Wood Technol. 2016 Vol. 96 168-175

 

Król B. Wpływ nawożenia potasem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.). Pol. J. Agron. 2016 No 27 s. 64–70

 

Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. Jakość ziela tymianku (Thymus vulgaris L.) w zależności od metody i temperatury suszenia. Towarozn. Problemy Jakości 2016 nr 2(47) 38-47

 

Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Bielińska E.J, Gruszczyk M. Wpływ preparatów użyźniających i zróżnicowanych dawek nawozów na wybrane właściwości chemiczne gleb oraz plon i cechy jakościowe bulw ziemniaka Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2016 Vol. 71 Nr 2 65-79

 

Miczyńska-Kowalska M. Wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. W: Przedsiębiorstwo w strukturach sieci : doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / redakcja naukowa Gabriel Główka, Roman Sobiecki Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, s. 228-235

 


 

2015

 

Kołodziej B., Sugier D., Kwiatkowski C. Phosphorus fertilization and inflorescence removal in American ginseng culture.. Ind. Crops Prod. (Print) 2015 Vol. 74, 619-627.

 

Kołodziej B., Antonkiewicz J. Stachyra M., Bielińska E.J., Wiśniewski J., Luchowska K., Kwiatkowski C. Use of sewage sludge in bioenergy production—A case study on the effects on sorghum biomass production.. Eur. J. Agron. 2015 Vol. 69, 63-74.

 

Kwiatkowski C., Haliniarz M., Kołodziej B., Harasim E., Tomczyńska-Mleko M. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. J. Elem. 2015 Vol. 20 Nr 4, 933-943.

Król B., Kiełtyka - Dadasiewicz A. Contemporary evidence on stearidonic acid health - promoting effects. Agro Food Ind. Hi-Tech (Testo Stamp.) 2015 Vol. 26 Issue: 4, 42-45.

 

Kiełtyka - Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B., Król B. Struktura ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych i agrotechniczne możliwości jej kształtowania. Towarozn. Problemy Jakości 2015 Nr 3 (44), 58-67.

 

Król B., Kiełtyka–Dadasiewicz A. Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywn. Nauka Technol. Jakość 2015 Nr 4 (101), 162-175.

 

Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. Yield and herb quality of thyme (thymus vulgaris L.) depending on harvest time. Turkish Journal of Field Crops 2015 Vol. 20 Issue 1, 78-84.

 

Kiełtyka- Dadasiewicz A., Król B. Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2015 Vol. 70 Nr 3, 41-48.

 

Kukuła - Koch W., Baj T., Sieniawska E., Koch W., Widelski J., Luchowska K. Kołodziej B., Głowniak K. Influence of extraction methods on the recovery of astragaloside IV from the roots of Astragalus mongholicus in Soxhlet- and Twisselmann-type apparatus. Open Chemistry,2015, Vol 13.

 

Durak A., Gawlik-Dziki U., Sugier D. Coffee enriched with willow (Salix purpurea and Salix myrsinifolia) bark preparation – Interactions of antioxidative phytochemicals in amodel system. J. Funct. Food. (Print) 2015 Vol. 18, Part B, 1106 -1116.

 

Kowalski R., Sugier D., Sugier P., Kołodziej B. Evaluation of the chemical composition of essential oils with respect to the maturity of flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Ind. Crops Prod. (Print) 2015 Vol. 76, 857-865.

 

Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J., Dziubek G. Enzymy glebowe jako bioindykatory jakości gleb rekultywowanych osadami ściekowymi. / Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] Tom XI / pod red. Kazimierza Szymańskiego : monografia, : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2015, 201-209.

 

 

2014

 

Kołodziej B., Sugier D., Król B. Wpływ opakowania i czasu przechowywania na jakość surowców zielarskich. Opakowanie, 2014, 11, 50-53.

 

Kowalczyk K., Kołodziej B., Korniłłowicz-Kowalska T., Bohacz J., Leśniowska-Nowak J., Nowak M., Okoń S., Matras-Bolibok A., Zapalska M. Bioproducts for agriculture and environmental protection. Wyd. Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie - Lublin : Perfekta info., 2014 -1- 177.

 

Król B., Wiśniewski J. The effect of fertilization with boron, magnesium and sulphur on growth, seed yield and oil content in purple viper’s bugloss (Echium plantagineum L.).. Acta Sci. Pol., Agric. 2014 Nr 13(2), 51-61.

 

Gawlik-Dziki U., Sugier D., Dziki D., Sugier P. Bioaccessibility in vitro of nutraceuticals from bark of selected Salix species. The Scientific World Journal 2014 Vol. 2014.

 

Okoń S., Paczos-Grzęda E., Łoboda M., Sugier D. Identification of genetic diversity among Arnica montana L. genotypes using RAPD markers. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2014 Nr 13 (4), 63-71

 

Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Bielińska E.J., Futa B., Żukowska G. Ocena wpływu preparatów użyźniających glebę i zróżnicowanych dawek nawozów mineralnych na plony i jakość ziarna pszenżyta ozimego oraz wybrane właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleb dwóch kategorii agronomicznych. / - Lublin : Perfekta info. - 2014-1-148.

 

Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J., Kawecka-Radomska M. Relacje pomiędzy zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a aktywnością enzymatyczną gleby użyźnianej osadem ściekowym. / - Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] : Tom X / pod red. Kazimierza Szymańskiego: monografia,: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2014, 85-98 .

 

Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J., Kawecka-Radomska M.: Wpływ śmietników miejskich na ekochemiczny stan gleby. Tom X. pod red Kazimierza Szymańskiego: monografia Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej PAN. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2014, 127-138.

 

 

 

2013

 

Kołodziej B., Kowalski R., Hołderna-Kędzia E. Chemical composition and chosen bioactive properties of Panax quinquefolius extracts. Chemija (Liet. Moksl. Akad.(Spausd.)) 2013 Vol. 24, Nr 2, 151–159.

 

Kołodziej B., Sugier D. Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.).. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (3), 147-160.

 

Kołodziej B., Sugier D., Bielińska E.J. The effect of leonardite application and various plantation modalities on yielding and quality of roseroot (Rhodiola rosea L.) and soil enzymatic activity. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 64-69.

 

Kwiatkowski C., Kołodziej B., Woźniak A., Yield and quality parameters of carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators andstubble crops (Plonowanie i parametry jakościowe korzeni marchwi (Daucus carota L.) w zależności od stymulatorów wzrostu oraz międzyplonów ścierniskowych). Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (5), 55-68.

 

Bielińska E. J., Kołodziej B., Sugier D. Relationship between organic carbon content and the activity of selected enzymes inurban soils under different anthropogenic influence. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 52-56.

 

Król B. Wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie i jakość surowca nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.).Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2013 Vol. 68 Nr 2, 42-49

 

Sugier D. Plon i skład chemiczny surowca arniki górskiej (Arnica montana L.) w zależności od sposobu zakładania plantacji i terminu zbioru koszyczków kwiatowych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2013 Vol. 68 Nr 3, 51-62.

 

Sugier D., Sugier P., Gawlik-Dziki U. Propagation and introduction of Arnica montana L. into cultivation: a step to reduce the pressure on endangered and high valued medicinal plant species. The Scientific World Journal 2013 Vol. 2013, 1-11.

 

Sugier D., Sugier P., Banaś A., Szewczuk Cz. The content of phenolic glycosides and macroelements (K, Ca, Mg) in the bark of herbal willows. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (4), 31-41.

 

Gawlik-Dziki U., Świeca M., Dziki D., Sugier D. Improvement of nutraceutical value of broccoli sprouts by natural elicitors. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (1), 129-140.

 

Sugier D., Kołodziej B., Bielińska E.J. The effect of leonardite application on Arnica montana L. yielding and chosen chemical properties and enzymatic activity of the soil. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 76-81.

 

Zawadzki K., Sugier D., Szewczuk Cz., Baran S., Żukowska G. Wpływ doglebowych dawek cynku na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość α-kwasów. Przem. Chem. 2013 T. 92 Nr 4, 559-562

Zawadzki K., Sugier D., Szewczuk Cz., Baran S., Żukowska G. Wpływ dolistnej aplikacji nawozów cynkowych na zawartość tego składnika w liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość alfa-kwasów. Przem. Chem. 2013 T. 92 Nr 6, 983-985.

 

Bielińska J.E., Futa B., Bik-Małodzińska M., Szewczuk Cz., Sugier D. Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. J. Res. Appl. Agric. Eng. 2013 Vol. 58 Nr 3, 15-19.

 

Bielińska E.J., Wiśniewski J., Bik-Małodzińska M. Aktywność enzymatyczna gleb w rejonie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie koło Lublina. / Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] : Tom IX / pod red. Kazimierza Szymańskiego: monografia ,Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2013, 197-208

 

Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J.,: Wpływ wielowiekowej depozycji odpadów komunalnych na właściwości sorpcyjne gleb śródmiejskich. Monografia pod red. Szymański K. Tom IX. Gospodarka Odpadami Komunalnymi . Komitet Chemii Analitycznej PAN. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2013, 185 – 196.

 

 

2012

Kołodziej B., Winiarska S. 2012: The effect of selected cultivation methods on yield and quality of artichoke (Cynara scolymus L.) raw material. Acta Sci. Pol. ser. Hortorum Cultus, 11(1): 171-182.

 

Kołodziej B. 2012: Effects of irrigation and various plantation modalities on production and concentrations of caffeoylquinic acids and flavonoids of globe artichoke leaves (Cynara scolymus L.). European J. Hort Sci. 77(1): 16-23.

 

Kołodziej B., Maksymiec N., Drożdżal K., Antonkiewicz J. 2012:Effect of traffic pollution on chemical composition of elderberry (Sambucus nigra L.) raw material. Praca w druku po recenzji w Journal of Elementology, 17(1): 67-78.

 

Król B. 2012: Yield and chemical composition of flower heads of selected cultivars of pot marigold (Calendula officinalis L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 215-225.

 

Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D. 2012:Enhancement of antioxidant abilities and the lipoxygenase and xanthine oxidase inhibitory activity of broccoli sprouts by biotic elicitors. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 13-25.

 

Surmacz-Magdziak A., Sugier D. 2012: In vitro propagation of Arnica montana L.: an endangered herbal species of great importance to medicine. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (2), 127-140.

 

Zawadzki K., Szewczuk C., Baran S., Sugier D. Żukowska G. 2012: Ocena strat cynku i boru w wyniku płukania próbek liści chmielu po dolistnym wniesieniu tych składników. Symulacja opadów deszczu. Przemysł Chemiczny, 91/4, 585-587.

 

Kołodziej B., Matyka M. Praca zbiorowa. Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, Poznań 2012-1- 594.

 

 

2011

 

Kołodziej B., Drożdżal K. 2011: Właściwości przeciwutleniające surowca bzu czarnego pozyskiwanego ze stanu naturalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(77): 36-44.

 

Kołodziej B., Kowalski R., Kędzia B. 2011: Antibacterial and antimutagenic activity of extracts of aboveground parts of three Solidago species: S. virgaurea L., S. canadensis L. and S. gigantea Ait. J. Medicinal Plants Res. 5 (31): 6670-6679.

 

Sugier D., Sugier P., Pawełek M., Gawlik-Dziki U. 2011: Salix myrsinifolia Salisb. as a source of phenolic glycosides: distribution and characteristic of habitat conditions in the mid-eastern Poland. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 75-88.

 

Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D., Cichocka J. 2011:Comparison of in vitro lipoxygenase, xanthine oxidase inhibitory and antioxidant activity of Arnica montana and Arnica chamissonis tinctures. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 15-27.

 

Zawadzki K., Szewczuk C., Sugier D. 2011: Wpływ doglebowych dawek boru na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plon szyszek i zawartość alfa-kwasów. Przemysł Chemiczny, 90/5, 1088-1091.

 

Kołodziej B., Wiśniewski J. 2011: Preliminary results on sewage slugde application In energetic plants culture. 46 th Croation and 6th International Symposium on Agriculture Proceedings. University of Zagreb of Agriculture, Zagreb, Croatia.

 

Moniuszko H., Wiśniewski J. 2011: Wpływ wybranych elementów agrotechniki na zawartość olejku eterycznego w korzeniach i kłączach kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.). Agricultura Annales UMCS. Volume 66, 3/2011, pp.11-15.

 

Król B. 2011: Zawartość tłuszczu w nasionach i skład kwasów tłuszczowych oleju wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok) w zależności od nawożenia mineralnego i warunków glebowych. Acta Agrophysica 17 (2), 325-334.

 

Król B. 2011: Yield and the chemical composition of flower heads of pot marigold (Calendula officinalis L. cv. Orange King) depending on nitrogen fertilization. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (2), 235-243.

 

Król B. 2011: The efect of different nitrogen fertilization doses on yield and the quality of marigold (Calendula officinalis L. cv.Tokaj) raw material. Acta Agrobotanica Vol. 64 (3); 29–34.

 

 

2010

 

Wiśniewski J., Kołodziej B. 2010: Wpływ osadu ściekowego na plonowanie wybranych gatunków roślin energetycznych. Monografia. Tom VI. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej PAN. Red. K. Szymański. Wyd. FENIKS, Koszalin, pp.183-197.

 

Kołodziej B., Wiśniewski J., Sugier D., Stachyra M. 2010: Wpływ metody zakładania plantacji i stosowania osadu ściekowego na plonowania rożnika przerośniętego (Sylphium perfoliatum L. ) uprawianego na cele energetyczne. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych 556, 143-150.

 

Uprawa ziół – poradnik dla plantatorów, 2010. Praca zbiorowa pod red. Kołodziej B. Wyd. PWRiL, ss. 480.

 

2009

 

Sugier D. 2009: Wpływ nawożenia dolistnego na jakość prętów wierzby. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 140-149.

 

Sugier D. 2009 : Gawlik-Dziki U.: Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca Arnica montana L. i Arnica chamissonis var. foliosa. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 129-139.

 

Szewczuk C., Sugier D.2009: Wpływ sposobu prowadzenia pędów chmielu odmiany Marynka na plony i jakość szyszek. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 542, 525-532.

 

Szewczuk C., Sugier D.2009: Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowanych na polskim rynku. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (1), 29-36.

 

Szewczuk C., Kargul K., Sugier D. 2009: Ocena czynników kształtujących zawartość alfa-kwasów w szyszkach chmielu na plantacjach produkcyjnych Lubelszczyzny. Zesz. Prob.. Post. Nauk Roln., z. 542, cz. I, 517-524.

 

Sugier D. 2009: Wpływ nawożenia dolistnego na jakość prętów wierzby. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 140-149.

 

Sugier D. 2009 : Gawlik-Dziki U.: Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca Arnica montana L. i Arnica chamissonis var. foliosa. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 129-139.

 

Kołodziej B., Wiśniewski J., Bielińska E.J. 2009: Protective Effect of Fertilization on American Ginseng. Acta Horticulturae (826), 351-355.

 

Surmacz – Magdziak A., Wiśniewski J. 2009: Wpływ rozstawy rzędów roślin na plon i jakość surowca rumianku pospolitego (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 542. 505-510.

 

Szczepanik M., Wiśniewski J. 2009: Porównanie plonowania oraz cech jakościowych surowca trzech odmian kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L. ) uprawianego z rozsady. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 542.511-516.

 

2008

 

Kochan E., Kołodziej B., Gadomska G., Chmiel A. 2008: Ginsenoside contents in Panax quinquefolium organs from field cultivation. Z. Naturforsch. 63 c, 91-95.

 

Sugier D. 2008: Trials with Arnica montana and Arnica chamissonis var. foliosa cultivation in Poland. Praca opublikowana w recenzowanych materiałach konferencyjnych “ Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plant of SOUTHEAST Europen Countries (5th Cmapseec), Brno, 2-5.09.2008. Publ. by Mendel University of Agriculture and Forestry. Brno.