Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Inne

« wstecz

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Aleksandra Badora
 

 • Kierownik i pomysłodawca  projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012) pt.” Kształtowanie jakości wybranych surowców roślinnych w środowisku”.    
 • Konferencja szkoleniowa zakończona certyfikatem nt. ”Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności” –Warszawa, 27.09. 2012 r.
 • Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (2012-2016).
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Praktyk – studia niestacjonarne, kierunek towaroznawstwo – od 2006 do 2012 roku.
 • Recenzent około12 prac magisterskich i inżynierskich (2007-2012) na kierunku towaroznawstwo, specjalność: „Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych”.
 • Członek Rady Programowej na kierunku inżynieria środowiska (2009-2012 i 2012-2016.
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą (2009-2012).
 • Współorganizator konferencji „Nauka i Przemysł” Lublin, 14-16 czerwca 2008.

Jolanta Kozłowska-Strawska
 

 • Współorganizator projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012) pt.” Kształtowanie jakości wybranych surowców roślinnych w środowisku”.    
 • Konferencja szkoleniowa zakończona certyfikatem nt. ”Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności” – Warszawa, 27.09. 2012 r.
 • Członek w zaliczeniu komisyjnym dla studentów kierunku Towaroznawstwo z przedmiotu „Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego” w dniu 18.02.2009 r.
 • Opiekun studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia, Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek towaroznawstwo w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009
 • Recenzent 1 pracy inżynierskiej (2007-2012) na kierunku towaroznawstwo, specjalność: „Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych”.
 • Autorka artykułu popularno-naukowego: Kozłowska-Strawska, J. 2012: Rola azotu i siarki w plonowaniu roślin. Nowa Wieś Europejska. Wyd 106, 14-15.
 • Opiekun sekcji Analityka środowiska przy Studenckim Kole Zainteresowań Ochroną Środowiska.

Monika Skowrońska
 

 • Współorganizator projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012) pt.” Kształtowanie jakości wybranych surowców roślinnych w środowisku”.    
 • Członek Rady Programowej kierunku towaroznawstwo, 2009-2012.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2012-2016.
 • Skowrońska M., Siebielec G. 2012. Gleby a urbanizacja. URBAN Soil Management Strategy. 29 ss. Opracowanie wersji polskiej.

Stanisław  Chwil 

 • Współorganizator projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012) pt.” Kształtowanie jakości wybranych surowców roślinnych w środowisku”.   
 • Prelegent na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012) nt. ”Kształtowanie jakości surowców roślinnych”.
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej z praktyki zawodowej na kierunku Towaroznawstwo
 • Przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP
 • Sekretarz Oddziału Lubelskiego PTG
 • Członek Komisji Wydziałowej ds. Kadr
 • Opiekun Roku na kierunku Rolnictwo.
 • Członek Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2012-2016.