[ MENU DODATKOWE ]


Komitet organizacyjny

« wstecz

 

 

" Nauka bez barier"

 

 

Komitet Organizacyjny 
XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym

Prorektor Ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl 

 

dr inż. Ernest Stawiarz

Koordynator XI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w UP

tel. 81 445 69 41, e-mail: ernest.stawiarz@up.lublin.pl  

 

mgr inż. Iwona Niezgoda

Sekretarz XI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w UP

tel. 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl 

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

 

dr Marzena S. Brodowska

Wydział Agrobioinżynierii

 tel. 81 445 60 45, e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl 

 

dr hab. Mirosław Karpiński

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 tel. 81 445 68 89, e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl 

 

dr inż. Anna Pecyna

Wydział Inżynierii Produkcji

 tel. 81 531 96 89,  e-mail: anna.pecyna@up.lublin.pl 

 

dr hab. Ewa Tomaszewska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 tel. 81 445 69 63, e-mail: ewa.tomaszewska@up.lublin.pl 

 

dr hab. Dominik Szwajgier

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 tel. 81 446 33 68, e-mail: dominik.szwajgier@up.lublin.pl 

 

dr inż.  Izabela Kot

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 tel. 81 524 81 02,  e-mail: izabela.kot@up.lublin.pl 

 

dr Joanna Onuch 

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

tel. 84 677 27 42, e-mail: joanna.onuch@up.lublin.pl 

 

mgr Aneta Kuś

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 tel. 81 445 62 28

 

 

mgr Agnieszka Wasilak

Specjalista ds. promocji uczelni

tel. 81 445 66 05, e-mail: agnieszka.wasilak@up.lublin.pl