BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Efekty kształcenia

« wstecz

  • Efekty uczenia się na kierunku Zootechnika

 Uchwała 107/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku zootechnika dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień 

 

 

  • Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 

Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia 

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia 

 

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

 

załącznik - opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 

 

  • Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności

Uchwała nr 61/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności 

 

 

  • Efekty uczenia się na kierunku Hipologia i jeździectwo

 

Uchwała 105/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku hipologia i jeździectwo dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia 

 

 

  • Efekty uczenia się na kierunku Behawiorystyka zwierząt

 

Uchwała 100/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku behawiorystyka zwierząt dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3 

 

  

  • Efekty uczenia się  na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 Uchwała 101/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień 

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe - 1 

 

  

  • Efekty uczenia się  na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

 

 Uchwała 104/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku doradztwo w obszarach wiejskich dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia 

 

 Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 

 

  • Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

 

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Efekty uczenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia 

 

  • Efekty uczenia się  na kierunku Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana

 

 Uchwała 99/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

 

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

 

Data aktualizacji: 01 września 2019 r.