[ MENU DODATKOWE ]


Komitet Organizacyjny

« wstecz

 

 

"Człowiek - nauka - pasja"

 

 

Komitet Organizacyjny
X Lubelskiego Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
X Lubelskiego Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Przyrodniczym

Prorektor Ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl 

 

dr inż. Ernest Stawiarz

Koordynator X edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w UP

tel. 81 445 69 41, e-mail: ernest.stawiarz@up.lublin.pl  

 

mgr inż. Iwona Niezgoda

Sekretarz X edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w UP

tel. 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl 

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

 

dr Marzena S. Brodowska

Wydział Agrobioinżynierii

 tel. 81 445 60 45, e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl 

 

dr hab. Monika Budzyńska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 tel. 81 445 67 54, e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl 

 

dr hab. Halina Pawlak

Wydział Inżynierii Produkcji

 tel. 81 461 00 61 w.232 e-mail: halina.pawlak@up.lublin.pl 

 

dr hab. Leszek Guz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 tel. 81 445 60 50, e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl 

 

dr hab. Dariusz Stasiak

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 tel. 81 446 33 42 e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl 

 

dr inż.  Iwona Szot

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 tel. 81 524 71 28 e-mail: szoti@autograf.pl 

 

dr Joanna Onuch 

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

tel. 84 677 27 42 e-mail: joanna.onuch@up.lublin.pl 

 

mgr inż. Marzena Kopińska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 tel. 81 445 62 44 e-mail: marzena.kopinska@up.lublin.pl 

 

mgr Agnieszka Wasilak

Specjalista ds. promocji uczelni

tel. 81 445 66 05, e-mail: agnieszka.wasilak@up.lublin.pl