[ MENU DODATKOWE ]  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
  tel. 81-445-68-55
  e-mail: swfis.zydek@up.lublin.pl
  www: /swfis

  Adiunkci

  • dr Bożena Bednarska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-68-55
   e-mail: bozen.bednarski@op.pl
  • dr Agnieszka Błaszczak, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-68-55
   e-mail: ablaszczak@gmail.com
  • dr Marzena Bracław, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
   e-mail: mbraclaw@o2.pl

  Wykładowcy

  • mgr Dariusz Boguszewski, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
   e-mail: swfis.zydek@up.lublin.pl
  • mgr Piotr Lorencowicz, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
   e-mail: piotrlorencowicz@op.pl
  • mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
   e-mail: krysianos@op.pl
  • mgr Marek Wawer, starszy wykładowca, tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
   e-mail: markoni.w@wp.pl

  Pozostali pracownicy