[ MENU DODATKOWE ]Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: dr hab. Urszula Pankiewicz, profesor uczelni
tel. 81-462-33-33
e-mail: urszula.pankiewicz@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • dr inż. Ewelina Zielińska, asystent

Pozostali pracownicy

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Wierciński, profesor emerytowany