[ MENU DODATKOWE ]  Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Kierownik Działu: mgr inż. Urszula Polak, Kierownik Działu
  tel. 81-445-65-97
  e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

  Pracownicy