[ MENU DODATKOWE ]Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-524-81-15, fax 81-524-81-50
Dyrektor: prof. dr hab. Halina Smal, profesor zwyczajny
tel. 81-524-81-44
e-mail: halina.smal@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

 • dr Marek Kamola, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15
  e-mail: marek.kamola@o2.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Iwona Baciurn, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-15
  e-mail: iwona.baciurn@up.lublin.pl
 • mgr inż. Elżbieta Kieliszek, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-53
  e-mail: el.kieliszek@gmail.com
 • mgr inż. Agnieszka Kłos, starszy technik, tel. 81-524-81-19
  e-mail: agnieszka.klos@up.lublin.pl / Zakład Biologii Gleby
 • mgr inż. Natalia Korcz, starzy technik / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-14
  e-mail: anna.mikosz@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • mgr Daniel Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
  e-mail: daniel_strzalka@o2.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr Alicja Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
  e-mail: alicja_siwek@o2.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-52

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Stanisław Baran, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54 / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-59
  e-mail: elzbieta.bielinska@up.lublin.pl / Zakład Biologii Gleby
 • prof. dr hab. Józef Borowiec, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-16
 • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-08 / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29 / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13