[ MENU DODATKOWE ]


Stypendia

Wysokość stypendium socjalnego

STUDENCI
dochód: od 0 do 200 zł  - 850 zł

dochód: 200,01 zł do 400,00 zł - 750 zł

dochód: 400,01 zł do 600,00 zł - 650 zł

dochód: 600,01 zł do 800,00 zł - 550 zł

dochód: 800,01 zł do 1051,70 zł - 450 zł

 

DOKTORANCI

dochód: od 0 do 200 zł  - 900 zł

dochód: 200,01 zł do 400,00 zł - 800 zł

dochód: 400,01 zł do 600,00 zł - 700 zł

dochód: 600,01 zł do 800,00 zł - 600 zł

dochód: 800,01 zł do 1051,70 zł - 500 zł

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

STUDENCI

stopień lekki - 350 zł

stopień umiarkowany - 500 zł

stopień znaczny - 650 zł

 

DOKTORANCI

stopień lekki - 400 zł

stopień umiarkowany - 500 zł

stopień znaczny - 600 zł

 

Wysokość stypendium rektora

STUDENCI

przedział I - stanowi 20% osób o największych osiągnięciach spośród studentów zakwafilikowanych do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej - 1200 zł

przedział II - stanowi 30% osób o największych osiągnięciach spośród pozostałych studentów, nie zakwalifikowanych do przedziału I, zakwalifokowanych do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej - 1000 zł

przedział III - stanowią pozostali studenci, nie zakwalifikowani do przedziału I lub II, zakwalifikowani do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej - 800 zł

 

DOKTORANCI

przedział I - stanowi 50% osób o największych osiągnięciach na podstawie listy rankingowej - 1500 zł

przedział II - stanowią pozostałe osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium nie zakwalifikowane do przedziału I - 1000 zł

 

Wysokość zapomóg

nieszczęśliwy wypadek studenta lub doktoranta - do 1000 zł

nagła choroba studenta lub doktoranta bądź członka najbliższej rodziny (współmałżonek, dziecko, rodzice i uczące się rodzeństwa pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) - do 800 zł

śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, małżonek, dziecko studenta lub doktoranta) - 1200 zł

klęska żywiołowa - do 800 zł

urodzenie się dziecka studenta lub doktoranta - 1000 zł

kradzież o znacznej wartości na szkode studenta lub doktoranta - do 800 zł

inne zdarzenia - do 600 zł

« wstecz