[ MENU DODATKOWE ]


Stypendia

REGULAMIN

REGULAMIN Szczegółowy Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Załączniki:
Nr 1 - wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w DS. lub na stancji
Nr 2 - wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Nr 3 - wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wzory załączników do tego wniosku: 3a, 3b, 3c, 3d, 3d1
Nr 4 - wzór karty oceny działalności doktoranta

Nr 4a - wzór karty działalności doktoranta, który uzyskał zgodę na przedłużenie studiów
Nr 5 - wzór wniosku o przyznanie zapomogi   
Nr 6 - wzór oświadczenia studenta, że nie nastąpiła trwała zmiana jego sytuacji materialnej i rodzinnej  
Nr 8 - wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodu
Nr 11 - wzór oświadczenia o zamieszkaniu w wynajmowanym lokalu
Nr 12 - wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim

Nr 13 - wzór wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Nr 14 - wzór wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zamian do Reguminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Aneks nr 1 do Regulaminu

 

Zarządzenie NR 45 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 49 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

- załącznik nr 1-osiagnięcia naukowe (3b)
- załącznik nr 2-punktacja za wyniki sportowe (3d1)

 

Zarządzenie NR 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

-załącznik nr 1-stypendium socjalne

-załacznik nr 2-stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

-załącznik nr 3-stypendium rektora dla najlepszych studentów

-załącznik nr 5-zapomoga

-załącznik nr 13-stypendium dla najlepszych doktorantów

 

 

« wstecz