[ MENU DODATKOWE ]


Stypendia

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie NR 39 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczwgo w Lublinie z dnia 27 lipca 2011 r. wprowadzające   Regulamin Szczegółowy Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

REGULAMIN

 

Zarządzenie NR 45 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2012 r.  w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 49 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

- załącznik nr 1-osiagnięcia naukowe (3b)
- załącznik nr 2-punktacja za wyniki sportowe (3d1)

 

Zarządzenie NR 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenia dot. wysokości świadczeń pomocy materialnej

 

Zarządzenie NR 42 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 42 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 52 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 29 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Rektora NR 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zarządzenie NR 50 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie Rektora NR 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

« wstecz