[ MENU DODATKOWE ]


Komitet Organizacyjny

« wstecz

Oficjalną stroną aktualnego w danym roku festiwalu jest zawsze strona o adresie:

www. festiwal.lublin.pl

 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Andrzej Borowy
Prorektor ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
andrzej.borowy@up.lublin.pl

 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
 


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Bartosz Sołowiej

Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
bartosz.solowiej@up.lublin.pl

 
Koordynatorki Pikniku Naukowego
   mgr inż. Iwona Niezgoda
   Centrum Transferu Technologii

   mgr Agnieszka Wasilak
   Biuro Promocji Uczelni 


Koordynator wydarzeń kulturalnych
dr hab. inż. Katarzyna Dzida

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Koordynatorzy Sympozjum Naukowego dla doktorantów i młodych naukowców
  mgr Katarzyna Antosiewicz
  Zespół ds. Funduszy Strukturalnych
 

  dr hab. Bartosz Sołowiej
  Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów

 
Sekretarz Festiwalu, prowadzenie korespondencji dot. Festiwalu,
mgr inż. Aleksandra Jezierska
Dział Nauki
 


Skarbnik Festiwalu, obsługa finansowa 
mgr Agata Narolska

Dział Księgowości UP w Lublinie

 
Kontakt z mediami, informacje prasowe
mgr Agnieszka Wasilak

Biuro Promocji Uczelni


Webmaster, grafika
mgr Anna Szwajgier

Uczelniane Centrum Informatyki

 


Koordynator ds. współpracy ze sponsorami
dr inż. Piotr Kiczorowski

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 

 

Rejestracja projektów, baza projektów
dr Andrzej Zykubek