[ MENU DODATKOWE ]


Oferta dla sponsorów

« wstecz

Oficjalną stroną aktualnego w danym roku festiwalu jest zawsze strona o adresie:

www. festiwal.lublin.pl

 

 

*** 

Szanowni Państwo,

 

w dniach 17-23 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XIII Lubelski Festiwal Nauki (LFN) pod hasłem przewodnim „Nauka źródłem inspiracji”. Festiwal wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń naukowo-kulturalnych Lublina. Organizatorem Głównym tegorocznej edycji Festiwalu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Tradycyjnie w przygotowanie festiwalowych wydarzeń włączają się uczelnie publiczne, instytuty naukowe, instytucje publiczne, m.in. Urząd Miasta Lublin, Poczta Polska, biblioteki, muzea.

 

 

LFN jest największą imprezą upowszechniającą osiągnięcia naukowe i popularyzującą naukę na Lubelszczyźnie. W ostatnich latach sam Lubelski Piknik Naukowy przyciągał średnio 15-25 tysięcy widzów. Poza już sprawdzonymi elementami (projekty i piknik naukowy), zawiera wydarzenia specjalne, nawiązujące ściśle do hasła przewodniego. Są to m. in. wykłady, pokazy w laboratoriach i w plenerze, wystawy, konkursy. Hasło festiwalu jest otwartą metaforą, która inspiruje do korzystania z zasobów wiedzy w codziennym życiu, sztuce, kulturze, działalności oświatowej i społecznej. Festiwal łączy promocję nauki z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu, pokazując związki nauki z życiem codziennym oraz szanse rozwojowe dla gospodarki regionu. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję wspólnie przyczynić się do wzmocnienia potencjału intelektualnego oraz społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny.

 

 

W związku z powyższym pragniemy przedstawić Państwu ofertę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie świadczeń o charakterze wizerunkowym i promocyjnym w zamian za wsparcie finansowe XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz Lubelskiego Pikniku Naukowego.

 

Komitet Organizacyjny

XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

Promocja Wydarzenia

 

XIII Lubelski Festiwal Nauki, połączony z Lubelskim Piknikiem Naukowym, będzie promowany we współpracy ze znanymi przedstawicielami świata nauki, kultury, mediów i biznesu, związanymi z Lubelszczyzną. Szczegółowe informacje o XIII Lubelskim Festiwalu Nauki i Lubelskim Pikniku będą publikowane na serwisach internetowych:  ww.up.lublin.pl/festiwal2016, www.festiwal.lublin.pl, na stronach współorganizatorów, w szczególności na stronach uczelni publicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny). Informacje są też udostępniane w mediach społecznościowych. Użytkownikami serwisów uczelni publicznych z Lublina są najczęściej: studenci i słuchacze studiów podyplomowych, kandydaci na studia, pracownicy, absolwenci, przedstawiciele biznesu, społeczność lokalna oraz obcokrajowcy zainteresowani studiami, współpracą naukową i biznesową.

 

 

 

 

Kluczowe korzyści dla Sponsora

 

  • możliwa wyłączność branżowa przy promocji wydarzenia,
  • prezentacja firmy w kontekście prestiżowej, cyklicznej imprezy o charakterze masowym,
  • promocja w mediach ogólnopolskich i regionalnych, w materiałach promujących wydarzenie,
  • dotarcie do dużej liczby uczestników i widzów zaangażowanych w przedsięwzięcie, możliwość budowania wizerunku firmy jako partnera biznesowego największego środowiska naukowego we wschodniej Polsce oraz firmy wspierającej inicjatywy społeczności lokalnych,
  • możliwość zdobycia nowych konsumentów dzięki promocji bezpośredniej w trakcie Lubelskiego Pikniku Naukowego.

 

 

 

 

Organizator Główny XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest najstarszą uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym powstałą w powojennej Polsce, która szczyci się nie tylko długimi tradycjami edukacyjnymi, ale także nowoczesną bazą naukową, dobrze wyposażonymi laboratoriami, a przede wszystkim znakomitą kadrą naukową. Trwająca ponad 70 lat działalność uczelni ugruntowała jej mocną pozycję w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego. W jej murach kształci się około 10 tys. studentów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursach dokształcających. Ogółem zatrudnia 1,7 tys. pracowników. W jej skład wchodzi sześć wydziałów, które uzyskały pozytywną ocenę parametryczną. Na wszystkich wydziałach prowadzone są badania naukowe, realizowane projekty badawcze oraz działalność upowszechniająca naukę. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami, władzami miasta  i regionu, przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi. Dysponuje profesjonalną i wykwalifikowaną kadrą nauczycieli uniwersyteckich oraz stale modernizowaną bazą naukowo-badawczą, dydaktyczną, socjalną, kulturalną i sportową.

 

Kontakt:

dr inż. Piotr Kiczorowski

Koordynator XIII LFN ds. sponsoringu

tel. 81 524-71-45

e-mail: piotr.kiczorowski[@]up.lublin.pl