[ MENU DODATKOWE ]


Dokumenty do pobrania

« wstecz


 

Formularze oraz najważniejsze dokumenty do pobrania: 

UWAGA!!

 

NOWE WZORY DRUKÓW WPROWADZONE DECYZJĄ Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach od dnia 01 stycznia  2019 r.

 

 

Obowiązującym formatem streszczenia nietechnicznego będzie udostępniony przez Krajową Komisję Etyczną plik Excel, który zostanie zamieszczony w zakładce "dokumenty do pobrania" niezwłocznie po otrzymaniu tego druku od KKE.

 

 

Razem z wersją papierową wniosku należy dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)

 

 

 

- Zał. A do wniosku uzupełniającego - dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

- Zał. B do wniosku uzupełniającego - dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

- Zał. C do wniosku uzupełniającego - zmiana/dodanie ośrodka OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

                                                                                                                        

 

 


 

 

Pozostałe dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia (należy je składać do Użytkownika):

 

 

 

 
 
 

 


 
Akty prawne:
 
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630)
  - wzór zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach do lokalnej komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach;
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych  w niewoli
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r.w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych;
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców;
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
  - wzór wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach;
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami;