[ MENU DODATKOWE ]


Czym jest duszpasterstwo?

« wstecz

Jest to termin powszechnie używany na oznaczenie aktywności Kościoła urzeczywistniającym się w świecie współczesnym. Nazwa takiej działalności wywodzi się z biblijnego obrazu Dobrego Pasterza i owczarni, który wyrażał przede wszystkim postawę Jezusa wobec swoich uczniów i wobec tych, którzy w przyszłości stworzyli wspólnotę chrześcijan. 

Dzisiaj jest to „pasterska relacja” osób, które uczestniczą w Kapłaństwie Sakramentalnym Jedynego i najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa wobec powierzonych im wiernych. W ten sposób w pracy duszpasterskiej realizuje się prośba Jezusa: 

 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.