srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

« wstecz

 
 
 Pracownicy Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu hydrobiologii, ekotoksykologii, ichtiobiologii, botaniki, fizjologii i histogenezy roślin, ekologii, mikrobiologii, protistologii, paleobiologii, geologii, hydrologii, hydrogeochemii, paleolimnologii, biotechnologii oczyszczania ścieków, chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń wód, hydrologii stosowanej, ekologii i architektury krajobrazu, inżynierii ekologicznej i środowiskowej, grafiki inżynierskiej, geografii krajobrazu, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów przestrzennych, oceny oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody, planowania przestrzennego na kierunkach Biologia, Ochrona Środowiska, Behawiorystyka zwierząt, Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana, Hipologia i jeździectwo oraz Zootechnika.