Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziałach:
 

- Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
- Agrobioinżynierii,
- Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

 
Wykłady i ćwiczenia obejmują następujące przedmioty:
 

- Ochrona roślin. Metody i środki,
- Współczesne trendy w ogrodnictwie – ochrona roślin,
- Integrowana ochrona roślin,
- Ochrona roślin w uprawach ekologicznych,
- Biologiczna ochrona roślin,
- Diagnostyka w ochronie roślin ogrodniczych,
- Praktikum z ochrony roślin,
- Ochrona upraw leśnych,
- Ochrona drzew i krzewów iglastych,
- Ochrona roślin szkółkarskich,
- Choroby, szkodniki i ochrona roślin zielarskich,  
- Nowe tendencje w ochronie terenów zieleni,
- Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody ochrony roślin w terenach zurbanizowanych,
- Organizmy kwarantannowe,
- Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin,
- Pestycydy i ekologiczne skutki ich stosowania,
- Ekotoksykologia pestycydów,
- Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej,
- Podstawy prawne ochrony i kwarantanny roślin,
- Doradztwo i organizacja ochrony roślin,
- Organizacja Kontroli Fitosanitarnej,
- Procedury i praktyki w laboratoriach fitosanitarnych,
- Historia ochrony roślin,
- Mykologia,
- Ochrona własności intelektualnej. BHP i ergonomia.

 

           Zakład Metod Ochrony Roślin jest współtwórcą i jednym z liderów nowatorskiego Kierunku: Ochrona Roślin i Kontroli Fitosanitarna, który realizowany jest na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie (http://www.otouczelnie.pl/, http://www.up.lublin.pl/2323/)


     
 
 
 Konsultacje pracowników Zakładu Metod Ochrony Roślin  <<pobierz>>