Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

« wstecz Specjalizacja Jednostki:
  

•    Biologiczne metody ograniczania patogenów roślin
•    Chemiczne i niechemiczne metody ograniczania patogenów i szkodników roślin
•    Ocena zasiedlania roślin uprawnych przez patogeny i podatność odmian
•    Ocena występowania wybranych patogenów i szkodników roślin uprawnych
•    Zagrożenia roślin uprawnych przez organizmy kwarantannowe w Polsce
•    Metody ochrony roślin w terenie zurbanizowanym
•    Ocena jakości biologicznej gleby w różnych systemach uprawy roślin

  • Ocena właściwości prozdrowotnych roślin uprawnych w różnych systemach ochrony.
     
 


  

Realizowane projekty i zadania badawcze
 

1/ Projekt badawczy własny finansowany przez NCN Nr  N N310 449538 pt.” Zastosowanie biopreparatów do ochrony papryki (Capsicum annuum) przed chorobami grzybowymi jako alternatywna metoda ochrony roślin i indukowania reakcji obronnych w roślinie” , realizowany w latach 2010-2012 (wykonawcy: A. Jamiołkowska, R. Kowalski, E. Paczos-Grzęda, A. Wagner).

2. Projekt badawczy własny finansowany przez NCN Nr N N310 771640 nt. ”Badania zdrowotności wybranych odmian truskawki (Fragaria ananassa Duch.) w mateczniku i na plantacji owocującej oraz próby ochrony przy użyciu preparatów biologicznych”, realizowany w latach 2011-2015 (wykonawcy: B. Hetman, A. Wagner, B. Abramczyk).


3. Biologiczne metody ochrony roślin warzywnych (OKK/DS/1).


4. Metody ograniczania szkodliwości grzybów chorobotwórczych dla roślin jagodowych, ozdobnych (OKK/DS/1).


5. Zastosowanie mykoryzy w ochronie roślin (OKK/DS/1).


6. Ocena jakości biologicznej gleby pod uprawą szarłatu uprawnego (OKK/DS/1).

 
 
 

 
Współpraca
 

1. Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb – PIB w Puławach, badania nad grzybami endomykoryzowymi.


2. Politechnika Lubelska, wykorzystanie metody fizycznej w ograniczeniu agrofagów roślin.


3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej, biochemiczne badania nad szczepami grzybów rodzaju Fusarium.


3. Stacja badawcza PROEFTUIN Zwaagdijk Holandia, ocena skuteczności pestycydów do celów rejestracyjnych.


4.  Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ARONOM - PLANT w Jasionce, woj. lubelskie; zdrowotność roślin jagodowych.


5. Firma "SZARŁAT" M i W Lenkiewicz Spółka Jawna, Cibory Gałeckie, woj. podlaskie; ocena jakości biologicznej gleby pod uprawą szarłatu;  wpływ zróżnicowanego nawożenia makro- i wybranymi mikroelementami na wielkość i jakość plonu szarłatu.

 
 

 
Zaplecze badawcze:
 
Zakład Metod Ochrony Roślin posiada zaplecze badawcze użytkowane w postaci  laboratorium, komory szczepień, fitotronu, pracowni magisterskiej i doktorskiej. Ponadto katedra prowadzi aplikacyjne badania polowe u producentów roślin.

 

 

 

Zakład Metod Ochrony Roślin jest współtwórcą i jednym z liderów nowatorskiego Kierunku: Ochrona Roślin i Kontroli Fitosanitarna, który realizowany jest na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie (  http://www.otouczelnie.pl/ http://www.up.lublin.pl/2323/)
 

 
ROZPRAWY NAUKOWE

ROZPRAWY DOKTORSKIE:
1996 – Janina Górna,
1999 – Beata Hetman,
2001 – Agnieszka Jamiołkowska, Anna Sońta,
2003 – Leszek Urban,
2004 – Marek Kopacki,
2008 – Barbara Rubaj.

ROZPRAWY HABILITACYJNE:

2014 – Agnieszka Jamiołkowska
Temat: " Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin”.

 
 
 
  • Dr hab. Agnieszka Jamiołkowska
  • Dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
  • Dr Beata Hetman
  • Dr Marek Kopacki
  • Prof. dr hab. Anna Wagner
  • Prof. dr hab. Antoni Filipowicz