Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

 

           Historia Zakładu Metod Ochrony Roślin rozpoczyna się w latach 50-tych XX wieku od momentu istnienia Katedry Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie. W 1970 r. ówczesna Katedra znalazła się na nowo powstałym Wydziale Ogrodniczym WSR, a od 1972 r. Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1970 r. jednostka została przekształcona w Instytut Ochrony Roślin, z trzema Zakładami: Entomologii, Fitopatologii oraz Techniki Ochrony Roślin.

  

          W 1982r. po reorganizacji Instytutu oraz połączeniu Zakładu Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin powstała samodzielna Katedra Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin, kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Łacicową. W 1995 r. z tej jednostki wyłoniono Katedrę Ochrony i Kwarantanny Roślin, pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Filipowicza (1995-2011). Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w katedrze prowadzili wykłady i ćwiczenia z zakresu metod i technik stosowanych w ochronie roślin dla studentów Wydziałów: Rolniczego, Ogrodniczego, Rolniczych Studiów Zaocznych AR w Lublinie oraz w filiach AR w Zamościu. Kierownikiem katedry w latach 2011-2016 była prof. dr hab. Anna Wagner. W latach 1996-2016 w katedrze wypromowano 7 doktorów, a tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskała 1 osoba. 

 

          Od września 2017 r. katedra została przekształcona w Zakład Metod Ochrony Roślin i wraz z Zakładem Entomologii i Zakładem Fitopatologii i Mykologii tworzy samodzielną Katedrę Ochrony Roślin. Obecnie w Zakładzie Metod Ochrony Roślin pracuje 5 osób, w tym 4 nauczycieli akademickich, a kierownikiem jednostki jest dr hab. Agnieszka Jamiołkowska

 

Pracownicy i profesorowie emerytowani Zakładu Metod Ochrony Roślin UP w Lublinie (2017 r.)