banner
banner
banner
Menu

Ogłoszenia

12.02.2020

 Wykonanie usługi organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” POIS.02.04.00-00-0008/17-00, na 70 osób wraz z noclegami i organizacją uroczystej kolacji, jak również transportu na wyjazdową sesję terenową dla 70 osób.

01.06.2018

 

Usługa prowadzenia monitoringów i ocen dotyczących siedlisk gatunków oraz gatunków objętych projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części AZP/PNO/14/2018

04.04.2018

 Usługi prowadzenia monitoringów i ocen dotyczących siedlisk gatunków oraz gatunków objętych projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 części

04.04.2018

 Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania usługi analiz laboratoryjnych wody torfowiskowej

04.04.2018

 Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania cytometrii przepływowej

06.03.2018

06.03.2018

 Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części

06.03.2018

 Dostawa licencji Microsoft Office

05.01.2018

Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” z podziałem na 8 części.