banner
banner
banner
Menu

Zadanie 2

« wstecz

Tytuł zadania:

Adaptacja i sadzenie roślin do siedlisk naturalnych

 

Kierownik zadania: dr inż. Agnieszka Szczurowska

Pracownik techniczny: dr Michał Niedżwiecki

Eksperci: dr Andrzej Kamocki, dr Aleksander Kołos (Politechnika Białostocka)

 

Cel zadania:

Celem zadania 2 jest przeprowadzenie adaptacji roślin objętych projektem, przeznaczonych do reintrodukcji w warunkach zbliżonych do warunków panujących w siedliskach naturalnych oraz przygotowanie sadzonek i sadzenie roślin na wytypowane stanowiska naturalne.

 

Metody pracy:

W ramach zadania w stacji terenowej Uniwersytetu Przyrodniczego nad jeziorem Piaseczno (Pojezierze Łeczyńsko-Włodawskie) zostanie utworzona stacja aklimatyzacyjna, w ramach której powstaną specjalne inspekty oraz zaplecze techniczne. Sadzonki z miejsca namnażania będą transportowane do stacji aklimatyzacyjnej w celu adaptacji w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków naturalnych. Sadzonki umieszczane będą w inspektach wypełnionych podłożem torfowym i dodatkowo zabezpieczone siatką przeciw owadom. Adaptacja i hartowanie każdej partii roślin (możliwość adaptacji jednorazowo ok. 2000 sadzonek) odbywać się będzie przez ok. 30 dni.

 

Wysiedlanie przygotowanych roślin będzie się odbywało na wytypowane stanowiska tj. 8 stanowisk (po 4 stanowiska dla każdego gatunku wierzby) w Poleskim Parku Narodowym zlokalizowanych na  torfowiskach nad jeziorami Moszne, Długie i Karaśne oraz na śródleśnym torfowisk Blizionki; oraz 3 stanowiska dla wierzby lapońskiej  i 2 dla wierzby borówkolistnej w Puszczy Knyszyńskiej zlokalizowanych na obszarze rezerwatów Jezioro Wiejki, Woronicz, Stare Biele.

 

W pierwszym roku trwania projektu przewidziany jest jeden termin sadzenia roślin (po 50-100 osobników wierzby lapońskiej i borówkolistnej w każdym stanowisku), dwa terminy wysiedlania roślin przewidziane są w drugim roku, w każdym wytypowanym stanowisku (od 100 do 200 osobników wierzb), dodatkowy termin przewidziany jest w ostatnim roku trwania projektu (po 50-100 osobników).

 

Oczekiwane rezultaty

  • Stworzenie odpowiednich warunków technicznych i siedliskowych umożliwiających aklimatyzację zaplanowanej ilości roślin przeznaczonych do wysiedlenia na stanowiska naturalne w poszczególnych latach i terminach wyznaczonych w projekcie
  • Wysiedlenie przewidzianej w projekcie ilości przygotowanych, zaaklimatyzowanych roślin na wytypowane stanowiska naturalne w Poleskim Parku Narodowym oraz w Puszczy Knyszyńskiej