banner
banner
banner
Menu

Komunikacja i rozpowszechnianie informacji

« wstecz

Tytuł zadania:

Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu

 

Zakres prac:    Metody pracy

W ramach działań informacyjnych, oprócz standardowych tablic i oznaczeń projektu wykonana zostanie strona internetowa. Będzie ona aktualizowana przez cały okres trwania projektu celem śledzenia postępów działań zaplanowanych w projekcie oraz propagowania, w ogólnodostępnych mediach społecznościowych, działań związanych z ochroną in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Przygotowane zostaną również broszury informacyjne dotyczące gatunków objętych projektem.  Członkowie zespołu projektowego  będą publikowali wyniki swoich prac w czasopismach naukowych oraz uczestniczyć w konferencjach naukowych prezentując postępy projektu. Uwieńczeniem przedsięwzięcia będzie konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu, dedykowana służbom ochrony przyrody, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom naukowym, które podejmują podobne działania w całym kraju.

 

Oczekiwane rezultaty:

Wszystkie działania edukacyjno-informacyjne przyczynią się do rozpowszechniania wiedzy na temat sposobów i możliwości ochrony czynnej zagrożonych gatunków roślin.