Menu

Program Uroczystości

« wstecz

 

 

Jubileusz 65-lecia

 

Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1953 – 2018)

 

 

PROGRAM  RAMOWY:
 
18.09.2018 r. (wtorek)
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
ul. Akademicka 15
  
 
10.00 - gmach Rektoratu

Uroczyste odsłonięcie przez JM Rektora – prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunta Litwińczuka tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. hab. dr. h. c. Ewaldowi Sasimowskiemu – pierwszemu Rektorowi (1969-1972) z Wydziału Zootechnicznego – gmach Rektoratu, ul Akademicka 13

11.00 - 13.30

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem JM Rektora i zaproszonych Gości

 

Otwarcie Uroczystości i wystąpienie Dziekana

prof. dr hab. Joanna Barłowska

Wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie

prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk

Nadanie Godności Honorowego Profesora UP w Lublinie

prof. dr hab. Janowi Udale z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Wystąpienie Honorowego Profesora – Czy są granice genetycznego doskonalenia zwierząt?

Prezentacja 65 lat działalności Wydziału

Wręczenie statuetki „Wybitnego Absolwenta Wydziału”

Wręczenie okolicznościowych grawertonów dla osób zasłużonych dla Wydziału

Wystąpienia Gości

13.30 - 14.30

Spotkaniaw jednostkach z kadrą akademicką (instytutach, katedrach)

15.00 -  …

„Spotkanie towarzyskie po latach pracowników i absolwentów Wydziału”

Dworek Ziemiański w Felinie

 
 
 

 

OFICJALNY PLAKAT WYDARZENIA

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Prof. dr hab. Joanna Barłowska