[ MENU DODATKOWE ]


Festiwal 2018

XV Lubelski Festiwal Nauki

« wstecz

 

 

 
 
Strona Festiwalu:
 
 
 

Dane kontaktowe Koordynatorów Wydziałowych XV LFN:

 

Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Marzena Brodowska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Witold Kędzierski

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Aneta Strachecka

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr Beata Zimowska

Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. Leszek Rydzak

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Monika Sujka

 

Biblioteka Główna UP:  mgr Adriana Sobczak-Frynas

 

Jednostki ogólnouczelniane UP:  mgr Iwona Pachcińska

 
 

 
 

Program ramowy

XV Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 

 • 15 września 2018 r. - uroczysta Inauguracja XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • 16 września 2018 r. - Lubelski Piknik Naukowy w godz. 11:00 - 17:00 (Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur)
 • 16 - 21 września 2018 r. - projekty indywidualne uczelni i innych współorganizatorów upowszechniające naukę, w tym dzień otwarty lubelskich laboratoriów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim - w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji
 • 18 września 2018 r. - Forum Młodych Naukowców workshop dla doktorantów i młodych naukowców we współpracy z Urzędem Marszałkowskim - w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji (Lubelskie Centrum Konferencyjne)

 

W programie zaplanowano:
 
  • warsztaty tematyczne z umiejętności komunikacyjnych jak wykorzystywać innowacyjne rozwiązania do promowania oraz realizacji projektów naukowych oraz jak przystępnie mówić o nauce i badaniach, komunikować się z prasą i biznesem
  • warsztaty tematyczne „Jak sfinansować projekty naukowe” - dostępny granty, projekty, stypendia dla młodych naukowców
  • giełda pomysłów, wymiana doświadczeń nt. realizacji projektów, stypendiów, staży, współpracy międzynarodowej i współpracy z przemysłem

Wydarzenie stanowi dedykowaną ofertę dla młodego środowiska akademickiego Lubelszczyzny.

 • 21 września 2018 r. - uroczyste zakończenie XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 
 
 
 

 


dr hab. inż. Joanna Stadnik prof. nadzw.
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail:
joanna.stadnik@up.lublin.pl
tel: +4881 462 33 41
fax: +4881 462 33 45