srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Projekty badawcze

CAMS_23 – Provision of EAN Observations/CAMS_23 – Zabezpieczenie obserwacji EAN (European Aeroallergen Network/Europejska Sieć Aeroalergenów)

Tytuł projektu: CAMS_23 – Provision of EAN Observations/CAMS_23 – Zabezpieczenie obserwacji EAN (European Aeroallergen Network/Europejska Sieć Aeroalergenów)

Kierownik projektu: Uwe E. Berger, Medical University Vienna/Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria
Wykonawca UP: dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Źródło finansowania: Copernicus/ECMWF project (ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts/Europejskie Centrum Prognoz Średniego Zasięgu)
Cel projektu: zebranie informacji dotyczących pyłku Betula, Poaceae, Olea i Ambrosia ze 100 stacji monitorowania pyłku rozmieszczonych w Europie i krajach sąsiednich. Dane zostaną wykorzystane do walidacji modelu prognostycznego CAMS (the Copernicus Atmosphere Monitoring Service/Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus), który obsługiwany jest przez program unijny obserwacji Ziemi Copernicus. CAMS został wdrożony przez Europejskie Centrum Prognoz Średniego Zasięgu (ECMWF) w imieniu Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa jakości modeli służących do prognoz pyłkowych i poszukiwanie nowych sposobów wspierania pacjentów cierpiących na alergię pyłkową, a także pracowników służby zdrowia.
« wstecz