srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Projekty badawcze

Przyczyny występowania szkód od jeleniowatych w lasach i sposoby ich ograniczania

Tytuł projektu: Przyczyny występowania szkód od jeleniowatych w lasach i  sposoby ich ograniczania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Dziedzic, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
Źródło finansowania: Lasy Państwowe
Cel projektu:  wykazanie przyczyn występowania szkód i wskazanie optymalnych metod ich ograniczania.
Efekty projektu: na podstawie analizy 68 czynników środowiskowych w 17 powierzchniach w 7 krainach przyrodniczo-leśnych wykazano, ze największy wpływ na szkody mają wskaźniki związane z żyznością siedlisk i zasobem bazy pokarmowej. Pilotażowe badania wykazały skuteczność stosowania  granulatu. 
« wstecz