UP Lublin   Centralne Laboratorium Badawcze

Aktualności


 

Kariera

« wstecz

 Praktyki Zawodowe 

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi praktyki zawodowe dla studentów kierunków m.in. chemii, analityki chemicznej, zarządzania, analityki gospodarczej oraz uczniów szkół chemicznych.

 

Praktykanci zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie! Podnoszą swoje kompetencje w zakresie:

  1. ram funkcjonowania i sposobów zarządzania laboratorium badawczego-usługowym,
  2. systemów jakości m.in. ISO/IEC 17025,
  3. prowadzenia analiz w ramach pracowni m.in. chromatografii cieczowej i gazowej, spekrometrii mas, atomowej spektrometrii emisyjnej [więcej],
  4. opracowywania i rozwoju nowych metod badawczych.

 

Laboratorium bierze udział w programie "WIZA na rynku pracy - edycja II", realizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych umiejętności studentów/ek kierunku Chemia na UMCS poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości stażach zawodowych.

 

 Szkolenia 

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi szkolenia z zakresu chemicznej analizy jakościowej, ilościowej i strukturalnej z wykorzystaniem analiz instrumentalnych i manualnych.