banner

Komitet organizacyjny

« wstecz

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk – przewodniczący

Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Dr hab. Paweł Sobczak - sekretarz
Dr hab. Zbigniew Kobus
Dr hab. Sławomir Kocira 
Dr hab. Katarzyna Kozłowicz
Dr hab. Jacek Mazur
Dr hab. Monika Stoma
Dr inż. Andrzej Masłowski
Mgr inż. Edyta Sienkiewicz