[ MENU DODATKOWE ]


WŁADZE - WYBORY

« wstecz

Komunikaty Wyborcze

 

KOMUNIKAT 1 - Terminarz zebrań wyborczych

KOMUNIKAT 2 - Zebrania wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii

KOMUNIKAT 3 - Zebrania wyborcze na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

KOMUNIKAT 4 - Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

KOMUNIKAT 5 - Zebrania wyborcze na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

KOMUNIKAT 6 - Zebrania wyborcze na Biologii Środowiskowej

KOMUNIKAT 7 - Zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji

KOMUNIKAT 8 - Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

KOMUNIKAT 9 - Dokumenty wymagane na spotkaniach wyborczych

KOMUNIKAT 10 - Komunikat dotyczący BIP (aktualizacja 09.03.2020)

KOMUNIKAT 11 - czas pracy Biur Wyborczych

KOMUNIKAT 12 - podział mandatów

KOMUNIKAT 13 - Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych

KOMUNIKAT 14 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Kolegium Elektorów)

KOMUNIKAT 15 - Zabranie wyborcze pracowników administracji (Kolegium Elektorów)

KOMUNIKAT 16 - Zebranie wyborcze pracowników obsługi

KOMUNIKAT 17 - Zebranie wyborcze doktorantów

KOMUNIKAT 18 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Senat)

KOMUNIKAT 19 - Zabranie wyborcze pracowników administracji (Senat)

KOMUNIKAT 20 - Zmiana terminów części Wyborów

KOMUNIKAT 21 - Zmiana terminów zebrań wyborczych

KOMUNIKAT 22 - Informacje o komunikatach wyborczych

KOMUNIKAT 23 - Wznowienie procesu wyborczego

KOMUNIKAT 24 - Zebranie wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji

KOMUNIKAT 25 - Zebranie wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

KOMUNIKAT 26 - Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych

KOMUNIKAT 27 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie

KOMUNIKAT 28 - Zabranie wyborcze pracowników administracji

KOMUNIKAT 29 - Zebranie wyborcze pracowników obsługi

KOMUNIKAT 30 - Zebranie wyborcze doktorantów

KOMUNIKAT 31 - Zebranie wyborcze studentów WIP i WNoŻiB

KOMUNIKAT 32 - Zasady bezpieczeństwa spotkań wyborczych 

KOMUNIKAT 33 - Terminarz czynności wyborczych

KOMUNIKAT 34 - Zebranie Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT 35 - Zabranie wyborcze pracowników administracji i obsługi (Senat)

KOMUNIKAT 36 - Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa (Senat)

KOMUNIKAT 37 - Zebranie Kolegium Elektorów (szczególy organizacyjne)

KOMUNIKAT 38 - Przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni

KOMUNIKAT 39 - Kandydaci do zaopiniowania przez Senat (wyłonieni przez Kolegium Elektorów)

KOMUNIKAT 40 - Kandydaci do zaopiniowania przez Senat (przedstawieni przez Komisję Wyborczą Uczelni)

KOMUNIKAT 41 - Spotkanie kandydatów ze społecznością akademicką Uczelni

KOMUNIKAT 42 - Program oraz warunki debaty wyborczej

KOMUNIKAT 43 - dokładny termin Wyborów na Rektora oraz informacja dla Elektorów

KOMUNIKAT 44 - informacje dla Elektorów

KOMUNIKAT 45 - wynik wyborów Rektora

 

 

Akty prawne

 

Uchwała 29/2019-2020 z dnia 19.12.2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024

 

Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu - Art. 29. ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)

Bierne prawo wyborcze w wyborach Kolegium Elektrow Uczelni - Art. 25. ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)

 

Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2020-2024

 

Ogłoszenia

 

KOMUNIKAT - godziny Rektorskie w związku z wyborami

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Dokumenty wyborcze

 

Oświadczenie Kandydata na Rektora UP w Lublinie wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie

Lista elektorów (alfabetycznie)

 

 

Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2020-2024

 

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni


SEKRETARZ:
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni


CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
dr hab. Jacek  Rechulicz
dr Piotr Stanek
mgr Jacek Pałyszka
mgr Wioletta Piwowarska
Monika Szymczuk