srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Rada Dyscypliny Naukowej

« wstecz

 

 

 

Wydział

Biologii Środowiskowej

Rada

Dyscyplina Naukowa - Nauki Biologiczne

 

Zasady funkcjonowania Rady Dyscypliny określa Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (wprowadzony uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku).


1. W ramach dyscypliny obejmującej co najmniej 12 osób (etatów przeliczeniowych ze stopniem doktora), powoływana jest przez Rektora rada dyscypliny.


 2. Radę dyscypliny stanowią pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, którzy są przypisani do dyscypliny co najmniej w 50%.


 3. Rada dyscypliny wyznacza kierunki i kontroluje przebieg badań naukowych w ramach danej dyscypliny.


 4. Działalnością dyscypliny, reprezentowanej przez co najmniej 12 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (w przeliczeniu na pełne etaty), kieruje przewodniczący rady dyscypliny. Jeśli dyscyplina ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych Rektor może powołać również zastępcę przewodniczącego.


 5. Przewodniczącego rady dyscypliny powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu na okres kadencji, na którą został wybrany.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne.

Skład osobowy Rady Dyscypliny Naukowej - Nauki Biologiczne:
 

1. prof. dr hab. Bożena Denisow

2. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

3. prof. dr hab. Joanna Matysiak

4. prof. dr hab. Tomasz Mieczan

5. dr hab. Małgorzata  Adamczuk, prof. uczelni

6. dr hab. Marta  Arczewska, prof. uczelni

7. dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni

8. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski,  prof. uczelni

9. dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak,  prof. uczelni

10. dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni

11. dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni

12. dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni

13. dr hab. Arkadiusz  Matwijczuk, prof. uczelni

14. dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni

15. dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni

16. dr hab. Jacek Rechulicz

17. dr Monika Pytka

18. dr Joanna Sender

19. dr inż. Magdalena Toporowska