Menu

Erasmus+ Współpraca

« wstecz

 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK - ERASMUS AKCJA 2

 

I. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia

 

Cel: opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, oraz wdrażanie i promowanie innowacyjnych praktyk, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem lub innymi stosownymi dziedzinami w krajach programu na szczeblu europejskim.

 

Składane projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego ze wskazanych przez Komisję Europejską priorytetów (Lista priorytetów – „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 107-109).

 

Kto: Konsorcjum muszą stworzyć trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.

Długość projektu: od 24 do 36 miesięcy

Termin składania wniosków: do Narodowej Agencji Programu ERASMUS +, z którego pochodzi koordynator projektu,  zostanie podany po ogłoszeniu Komisji Europejskiej o  możliwości składania wniosków w programie

W Przewodniku po programie Erasmus+ na str.112-129, 310-324 ( link poniżej) znajdują się odpowiedzi na pytania związane ze wspieranymi działaniami, uczestnikami projektu, kryteriami oceny wniosku i zasadami finansowania.

Prezentacją i nagranie webinarium „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego – drugi konkurs 2020”, które odbyło się 17 października br. w formie online [LINK]

Termin składania wniosków mija 29 października, o godz. 12:00.

[WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE] w zakładce „Konkurs wniosków” oraz [LINK] 

[WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW]

 

II. Sojusze na rzecz wiedzy

 

Sojusze na rzecz wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy lub nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego.

 

W ramach tej akcji można uzyskać dofinansowanie dla dwóch rodzajów projektów:

 

1. Europejskie Uniwersytety

 

Cel: powstanie do 2024 r. sieci około 20 „europejskich uniwersytetów” na terytorium UE, dzięki której studenci będą mieli możliwość uzyskiwania stopni studiując w kilku krajach UE.

 

Długość projektu: 3  lata

 

W Przewodniku po programie Erasmus+ na str.130-138 (link poniżej) znajdują się odpowiedzi na pytania związane z działaniami wspieranymi w tej akcji, uczestnikami projektu, kryteriami oceny wniosku i zasadami finansowania.


2. Sojusze na rzecz wiedzy

 

Cel: wspieranie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym poprzez:

·        nowe, innowacyjne i wielodyscyplinarne podejście do nauczania i uczenia się,

·   rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych i wspieranie  przedsiębiorczości wśród kadry zajmującej się nauczaniem w instytucjach szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach,

·        wymiana, przepływ i współtworzenie wiedzy.

 

Składany wniosek powinien dążyć do zrealizowania przynajmniej jednego z powyższych celów.

 

Długość projektu: 2 lub 3  lata z możliwością przedłużenia o maksymalnie 6 miesięcy bez dodatkowego finansowania.

 

W Przewodniku po programie Erasmus+ na str.139-147 (link poniżej) znajdują się odpowiedzi na następując pytania związane ze wspieranymi działaniami, rola organizacji ucestniczacych w sojuszu, kryteriami oceny wniosku zasadami finansowania.

 

Termin składania wniosków do Narodowej Agencji Programu ERASMUS +, z którego pochodzi koordynator projektu zostanie podany po ogłoszeniu Komisji Europejskiej o  możliwości składania wniosków w programie.

 

III. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

 

Cel: wspieranie współpracy z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży - procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów.

 

Długość projektu: 2 lub 3  lata

 

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+ na str.168-182 (link poniżej).

 

Termin składania wniosków do Narodowej Agencji Programu ERASMUS +, z którego pochodzi koordynator danego projektu zostanie podany po ogłoszeniu Komisji Europejskiej o  możliwości składania wniosków w programie.

 

[ PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ERASMUS+]

 

Przykłady zrealizowanych projektów na [Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+]