[ MENU DODATKOWE ]


O konferencji

« wstecz

 

Obraz zawierający woda, zewnętrzne, jezioro, zdjęcieOpis wygenerowany automatycznie

XXIII Forum Architektury Krajobrazu

Krajobraz globalny

 

Lublin, marzec 2021 r.

Konferencja on-line

 

Zapraszamy do udziału w XXIII Forum Architektury Krajobrazu! 

(uwaga: zmiana terminu) marzec 2021 r.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w XXIII Forum Architektury Krajobrazu, które odbędzie się w formie zdalnej na platformie cyfrowej Zoom na początku marca 2021 roku. Izolacja, która dotknęła cały świat, w wyniku aktywności wirusa, jest skutkiem postępującej globalizacji. Temat kolejnego XXIII Forum Architektury Krajobrazu – Krajobraz globalny, jest naturalną konsekwencją tej sytuacji i dotyka wszystkich obszarów działania architektów krajobrazu: ludzkiego, bo w oczach mamy krajobrazy z całego świata; przyrody, z jej wędrówką wirusów, bakterii, roślin i zwierząt; techniki, z krajobrazem kształtowanym przez globalne technologie i wypełnionym takąż infrastrukturą; sztuki, z korzeniami stylu wyprowadzonymi spoza Europy. Spróbujmy rozwikłać, co się kryje w haśle tego Forum.


Poprzednie fora architektury krajobrazu zajmowały się: krajobrazem polskim – ochroną i kształtowaniem krajobrazu rodzimego (XIX Forum w Rzeszowie); praktyką zawodową, badaniami naukowymi i dydaktyką w architekturze krajobrazu (XX Forum w Krakowie); wyzwaniami architektury krajobrazu wynikającymi z przyjętych w drugiej dekadzie XXI wieku uwarunkowań prawnych (XXI Forum w Warszawie); trudnymi krajobrazami – konfliktowymi, poddanymi deformacji, pozbawionymi tożsamości (XXII Forum we Wrocławiu).